skipToContentskipToFooter

Vergunning 

Een vergunning is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Een begunstigende beschikking is een verleende vergunning. 

De wetgever stelt een vergunningstelsel op als hij wil dat een activiteit alleen plaatsvindt wanneer de overheid daarvoor toestemming heeft gegeven. Aan die toestemming kunnen voorschriften worden verbonden.

Ontheffing

Een ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren die eigenlijk door de wet wordt verboden. 

Vrijstelling

Een vrijstelling is een ontheffing die kan gelden voor een onbepaald aantal personen of een onbepaald aantal gevallen. Het gaat hier in principe om een besluit van algemene strekking. Met een vrijstelling wordt een verplichting door bepaalde of bijzondere redenen opgeheven.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex