skipToContentskipToFooter

Onafhankelijke begeleiding in een tenderprocedure

Voor veel bedrijven is de logistieke markt niet transparant. Wij begeleiden je door middel van een logistieke tender naar de juiste keuze van een (of meerdere) logistieke dienstverlener(s). Een logistieke tender is een gestructureerde aanpak om te komen tot de uitbesteding van logistieke activiteiten. Door onze onafhankelijk positie en de kennis van logistieke markt zijn wij als geen ander in staat om jou in een tenderprocedure te begeleiden.

Fase 1: inventarisatie

De processen en de specifieke eisen en wensen ten aanzien van de logistieke activiteiten worden geïnventariseerd. Wij verkrijgen deze informatie door interviews en het verzamelen van kwantitatieve gegevens. Wij stellen een format vast op basis waarvan de kwantitatieve gegevens verzameld worden.

Fase 2: Request For Information (RFI)

  • Opstellen tenderdocument (bedrijfsbeschrijving, uit te besteden activiteiten en eisen en wensen)
  • Selecteren potentiële logistieke dienstverleners (long list)
  • Aanschrijven logistieke dienstverleners (RFI)
  • Beoordelen van ontvangen reacties en eerste selectie logistieke dienstverleners (short list)

Fase 3: Request For Quotation (RFQ)

De bedrijven van de shortlist worden benaderd voor de Request for Quotation (RFQ).

Deze RFQ bestaat uit:

  • Opstellen van een tarievenformat
  • Aanvragen offertes logistieke dienstverleners
  • Tweede selectie logistieke diensverleners

Fase 4: bezoeken logistieke dienstverleners

Deze bezoeken zijn bedoeld om kennis te maken met de logistieke dienstverleners en de RFQ te bespreken. 

Fase 5: definitieve keuze(s)

evofenedex beoordeelt op basis van kennis en ervaring de verschillende aanbiedingen. Beoordelingsaspecten zijn onder andere kosten, professionaliteit, continuïteit, innovatief vermogen, marktconformiteit en creativiteit. De beoordeling van evofenedex ondersteunt je in het nemen van de definitieve beslissing.

Fase 6: onderhandelingen en opstellen conceptcontract(en)

Wij fungeren als klankbord bij de onderhandelingen met de logistieke dienstverlener(s) en/of biedt ondersteuning bij het opstellen van de contractuele overeenkomsten. Wij hebben de specifieke juridische expertise en begeleiden indien gewenst ook de overgang naar (nieuwe) logistiek dienstverlener.

Vraag een tenderproject aan

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer