skipToContentskipToFooter

In België zijn opdrachtgevers, verladers en andere tussenpersonen die gebruikmaken van Belgische vervoerders en/of in België geregistreerde voertuigen bij overtreding van de wet medeaansprakelijk.

Voor de volgende overtredingen wordt ook geen opzet vereist:

 • ontbreken van een vervoervergunning
 • ontbreken van een vrachtbrief
 • een ongeoorloofde vrachtprijs (te lage of 'woekerprijzen')

De verlader kan ook medeverantwoordelijk worden gehouden voor instructies die tot andere overtredingen hebben geleid:

 • overschrijding toegelaten massa's en afmetingen
 • niet naleving veiligheid ladingen
 • niet naleving rij- en rusttijden
 • overschrijding maximumsnelheid

De sancties: 

 • gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en/of
 • een geldboete van 50 tot 10.000 euro, onverminderd de eventuele schadevergoeding

Neem om problemen te voorkomen in (leverings)contracten altijd op, 'dat transport te allen tijde moet plaatsvinden conform de ten deze geldende wettelijke bepalingen'.

Controleer ook vergunningen:

 • kijk na of het vereiste document aan boord is of een kopie ervan
 • maak hierover goede afspraken met contractant en leg deze vast in een contract
 • vraag een lijst van in te zetten voertuigen en controleer op vergunning
 • raadpleeg de internetsite van de Federale Overheid: vici.fgov.be, waarop op naam aanvrager de afgegeven vergunningen staan vermeld (Weg, Opzoeken in de lijst van de vergunde vervoerondernemingen) 

Het is niet nodig om een kopie ter bewijsvoering bij te houden. Wilt u toch zekerheid, vermeld dan het nummer van de vergunning op het CMR.

Bij leveringen / ophalingen door derde partij (EXW/FOB) ook controleren:

 • hierover bestaat nog geen jurisprudentie
 • ook controleren
 • duidelijke afspraken met contractant
 • eventueel niet laden

Medeverantwoordelijkheid van de verlader bij vervoer tegen ongeoorloofd lage prijs

 • onderhandel op degelijke wijze en legt dit vast
 • handhaving zal waarschijnlijk ook niet gericht zijn op een bodemprijs bij een retourvracht
 • de rechtspraak zal dit verbod moeten invullen; referentieprijzen niet toegestaan op grond van de Europese mededingingsrichtlijnen.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex