skipToContentskipToFooter

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden, afgezien van enkele kleine afwijkingen, de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

In België gelden de volgende normen:

Hoogte: 4,00 m

Breedte:

Koelvoertuigen: 2,60 m, overige voertuigen: 2,55 m

Lengte:

Vrachtauto: 12,00 m, trekker/oplegger: 16,50 m*, Vrachtauto/aanhangwagen: 18,75 m**

*Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m. De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

** De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m. Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m. Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.

Asdruk

 • Enkele as: 10 ton, enkele aangedreven as met luchtvering: 12 ton
 • Dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand: 

  van 1,00 - 1,30 m: 19 ton 
  van 1,30 - 1,80 m: 20 ton
   
 • Dubbele as van getrokken voertuigen, bij een asafstand: 

  van 1,00 - 1,20 m: 16 ton 
  van 1,20 m - 1,30 m (luchtvering): 17 ton
  van 1,30 m - 1,80 m met luchtvering: 18 ton
  van 1,80 m of meer: 20 ton
   
 • tridem as, bij onderlinge asafstanden: 

  Van 1,0 m tot 1,14 m (luchtvering): 20 ton
  Van 1,14 m tot 1,3 m (luchtvering): 21 ton
  tot 1,30 m tot 1,80 m (luchtvering): 24 ton
  van 1,80 m of meer: 30 ton

Gewicht

 • vrachtauto met 2 assen: 19 ton
 • vrachtauto met 2 assen in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 19 ton. Het maximaal toegelaten gewicht wordt verhoogd met het extra gewicht vereist voor de alternatieve brandstoftechnologie met een maximum van 1 ton.
 • vrachtauto met 3 assen in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 26 ton. Het maximaal toegelaten gewicht wordt verhoogd met het extra gewicht vereist voor de alternatieve brandstoftechnologie met een maximum van 1 ton.
 • vrachtauto met 4 assen: 32 ton
 • vrachtauto met 4 assen in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 32 ton. Het maximaal toegelaten gewicht wordt verhoogd met het extra gewicht vereist voor de alternatieve brandstoftechnologie met een maximum van 1 ton.
   
 • aanhangwagen met 2 assen: 20 ton
 • aanhangwagen met 3 assen: 30 ton

Vrachtauto/aanhangwagen 

 • tweeassige vrachtauto met eenassige aanhanger in Vlaanderen: 36 ton
 • vrachtauto/aanhanger met 4 assen: 39 ton
 • tweeassige vrachtauto met tweeassige aanhanger (met een tandemas met asafstand < 1,80 m) in Vlaanderen: 36 ton
 • tweeassige vrachtauto met aanhanger met tandemas in Wallonië: 36 ton
 • vrachtauto/aanhanger met 5 assen of meer: 44 ton
 • tweeassige vrachtauto met drieassige aanhanger (met asafstand < 1,80 m) in Vlaanderen: 40 ton
 • drieassige vrachtauto met twee- of drieassige aanhanger (met asafstand < 1,80 m en mechanische vering) in Vlaanderen: 42 ton
 • drieassige vrachtauto met aanhanger met tandem- of tridemas met mechanische vering in Vlaanderen: 43 ton

Wallonië onder voorwaarden***

Wallonië) 50 ton in twee gevallen:
1) gelede voertuigen bestaande uit een drieassige trekker en een drieassige oplegger;
2) treinen van voertuigen bestaande uit een motorvoertuig met drie of meer assen en een aanhangwagen met drie of meer assen, onder de volgende voorwaarden:
a) het stel assen is van het type luchtvering of is als gelijkwaardig erkend;
b) de afstand tussen de twee assen is groter dan of gelijk aan 1,3 m; c) de maximale massa van een tridem is 25 t;
d) het gelede voertuig of de voertuigtrein is uitgerust met een ingebouwde sensorinrichting die de beladen massa van het voertuig en de asbelasting voor de bestuurder aangeeft;
e) de aanhangwagen of oplegger trekker is van categorie N3, gedekt door een attest van goedkeuring afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie, en voldoet aan de minimale milieuklasse EURO VI, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 26 februari 1981 tot uitvoering de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun onderdelen en veiligheidstoebehoren, of overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 49 ECE;
f) EBS (Electronic Braking System), AEB (Automatic Emergency Braking) en ESC (Electronic Stability Control) of RSC (Rolling Stability Control)-systemen zijn verplicht en de EBS-calculator en modulatoren zorgen voor een onmiddellijke reactie op basis van de laadstatus van de voertuig;
g) de bestuurder van een voertuig en trein van voertuigen houdt een afstand van ten minste 50 m aan met andere voertuigen en voertuigtreinen met een maximaal toegestane massa van meer dan 3,5 ton;
h) de bijzondere regels in punt 1.4.2 art. 32bis van het koninklijk besluit tot vaststelling van algemene voorschriften betreffende de technische voorwaarden waaraan motorvoertuigen en hun aanhangwagens, hun onderdelen en veiligheidstoebehoren moeten voldoen, kunnen niet worden toegepast.

Trekker/oplegger

Trekker/oplegger 3 assen: 29 ton

Trekker/oplegger 4 assen: 39 ton

Trekker/oplegger 5 assen of meer: 44 ton

(Brussel Hoofdstedelijk Gewest) Mechanische ophanging: 43 ton

Wallonië (onder voorwaarden)*** 50 ton in twee gevallen, kijk voor meer info op: | Itf (itf-oecd.org) 

Trekker/oplegger (2+3) mechanische vering: 43 ton

Trekker/oplegger (2+3) luchtvering: 44 ton

Vlaams gewenst (onder voorwaarden)*** 48 ton in een aantal gevallen, kijk voor meer info op: | Itf (itf-oecd.org)

Vanaf 1 januari 2031 is de 48 ton alleen toegestaan ​​voor emissievrije voertuigen en voor voertuigen op alternatieve brandstof (elektriciteit, waterstof, LPG, LNG, mechanische energie uit opslag aan boord of bron aan boord, inclusief restwarmte) waarvan eerste ingebruikname is tussen 31 december 2025 en 31 december 2030.

Wanneer het trekkende voertuig wordt voorzien van alternatieve brandstoffen, kan de maximale massa van de trein oplopen tot maximaal 50 ton. Het is mogelijk om aan de 48 ton de extra massa toe te voegen die nodig is voor de technologie van alternatieve brandstoffen / nulemissie zonder 50 ton te overschrijden. Deze regel geldt ook voor de retarder of voor getrokken voertuigen voorzien van speciale aanpassingen of een versterkt chassis voor gecombineerd weg-spoorvervoer.

Waalse gewest (onder voorwaarden)*** 50 ton in een aantal gevallen, kijk voor meer info op: | Itf (itf-oecd.org)

Uitzonderlijk vervoer

Een voertuig, en/of de te vervoeren goederen, die buiten de wettelijke afmetingen en gewichten vallen wordt gezien als uitzonderlijk vervoer. Alle bepalingen staan beschreven in het Belgisch Koninklijk Besluit. Uitzonderlijk vervoer is een bevoegdheid van de gewesten. Hieronder de linkjes naar de verschillende gewesten en de per gewest geldende wet- en regelgeving.

Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Wallonië (fr)

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex