skipToContentskipToFooter

Brussel, Antwerpen en Gent

In België zijn in de gewesten Brussel, Antwerpen en Gent milieuzones (LEZ=lage emissie zone) ingesteld. Hierbij tref je per gewest informatie aan over de voorwaarden en de uitzonderingen om in de milieuzone te kunnen rijden.

LEZ (Low Emmission Zone) Brussel

Geen toegang

 • personenauto’s (categorie M1: voertuigen die zijn ontworpen voor het vervoer van personen, met een maximaal 9 zitplaatsen inclusief de bestuurdersstoel) die rijden op diesel met Euronorm 0, 1, 2, 3 en 4 of op benzine met Euronorm 0 en 1
 • personenbusjes (categorie M2: voertuigen die zijn ontworpen voor het vervoer van personen met: meer dan 9 zitplaatsen, inclusief de chauffeur, en met een maximale massa van niet meer dan 5 ton) die rijden op diesel met Euronorm 0, 1, 2, 3 en 4 of op benzine met Euronorm 0 en 1
 • bussen (categorie M3: voertuigen die zijn ontworpen voor het vervoer van personen met: meer dan 9 zitplaatsen, inclusief de bestuurder, en met een maximum massa groter dan 5 ton) die rijden op diesel met Euronorm 0, 1, 2, 3 en 4 of op benzine met Euronorm 0 en 1

 Vanaf 2025 wordt de LEZ Brussel eveneens van toepassing op vrachtauto’s met:

 • categorie N1 + carrosseriecode BC  (opleggertrekkende trekker met een MTM van 3,5ton en lager = BE-combi)
 • categorie N2 (voertuigen zoals vrachtauto's, uitzonderlijk werkende machines en ook voertuigen met lichte aanhangwagens, met een maximummassa meer dan 3.5 ton maar niet meer dan 12 ton)
 • categorie N3 (voertuigen zoals vrachtauto's en gelede vrachtauto's, ook gespecialiseerd in het vervoer van goederen, die een maximale massa hebben meer dan 12 ton)
 • Kijk in de kalender wanneer welk type voertuig onder de bepalingen van de LEZ valt via deze link: Praktisch pagina | Low Emission Zone (lez.brussels)

Dagpas

Voor voertuigen die niet aan de criteria van de LEZ voldoen kan een dagpas worden aangevraagd. Hiervoor kan maximaal 8x in één jaar een dagpas worden gekocht. De kosten voor een dagpas bedraagt € 35,- Voor meer info: Informatiepagina dagpas | Low Emission Zone (lez.brussels)

Registratie

Voor Nederlands gekentekende (en Belgische) voertuigen is geen registratieverplichting. Voor anders gekentekende voertuigen geldt deze registratieverplichting wel. Voor meer info: Informatiepagina registratie | Low Emission Zone (lez.brussels)

Grondgebied LEZ

Alle 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen onder de LEZ. Zie voor een overzichtskaart: Praktisch pagina | Low Emission Zone (lez.brussels)

 

LEZ (Low Emmission Zone) Antwerpen

De LEZ is van toepassing op personenauto’s, campers, bestelauto’s, vrachtauto’s, personenbussen, landbouwvoertuigen. De regels voor het rijden in de milieuzone worden regelmatig herzien. De volgende wijzigingen staan gepland op 1 januari 2025 en 1 januari 2027. 

Toegang (zonder registratie of dagpas)
- benzinevoertuigen en voertuigen op LPG of aardgas met euronorm 2, 3, 4, 5 en 6
- dieselvoertuigen met euronorm 5 en 6
- elektrische voertuigen
- voertuigen op waterstof
- plug-in hybrides met een uitstoot lager dan 50g/km. Voor plug-in hybrides met een hogere uitstoot geldt de toegang op basis van de euronorm.
- bepaalde specifieke professionele voertuigen
- Met de checktool  kan worden gecontroleerd of jouw voertuig de LEZ binnen mag.

Registratie

Voor Nederlands gekentekende (en Belgische) voertuigen is geen registratieverplichting. Voor anders gekentekende voertuigen geldt deze registratieverplichting wel. Voor meer info: Welke voertuigen moet je registreren? | Slim naar Antwerpen

Betaling

Voor voertuigen met EURO klasse 4, kan een toelating worden aangevraagd voor een dag-, maand-, 4 maanden of jaar. Voor tarieven en de voorwaarden: Dieselvoertuig met euronorm 4 | Slim naar Antwerpen

Dagpas

Voor voertuigen die niet aan de criteria van de LEZ voldoen kan een dagpas worden aangevraagd. Hiervoor kan maximaal 8x in één jaar een dagpas worden gekocht. De kosten voor een dagpas bedraagt € 35,- Voor meer info:  LEZ-dagpas | Slim naar Antwerpen

 

LEZ (Low Emmission Zone) Gent

Geen toegang

 • Personenvervoer of CATEGORIE M
  M1 (personenauto/kampeerwagen): voertuig tot 9 zitplaatsen inclusief bestuurder
  M2 (busje): voertuig met meer dan 9 zitplaatsen inclusief bestuurder, massa < 5 ton
  M3 (bus/autocar): voertuig met meer dan 9 zitplaatsen inclusief bestuurder, massa > 5 ton
   
 • Goederenvervoer of CATEGORIE N
  N1 (bestelauto): voertuig met massa < 3,5 ton (gewichtsklasse I, II en III)
  N2 (lichte vrachtauto): voertuig met een massa tussen 3,5 en 12 ton
  N3 (zware vrachtauto): voertuig met massa > 12 ton
   
 • Land- en bosbouwtrekkers op wielen of CATEGORIE T
  Onderstaande toegangsregels gelden voor voertuigen van de categorie T met een vermogen hoger dan 130 kW. Lagere vermogens zijn toegelaten zonder voorwaarden tot 1 januari 2029, maar moeten zich gratis registreren. Vanaf 1 januari 2029 moeten deze voertuigen net als de hogere vermogens aan fase V voldoen.

Wel toegang
- Bromfietsen en motorfietsen/Alle types
- elektrische voertuigen
- voertuigen op waterstof
- plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50g/km
- voertuigen bestemd voor vervoer van personen met een beperking (onder bepaalde voorwaarden)
- prioritaire voertuigen
- voertuigen van de krijgsmacht
- mobiele kranen
- uitzonderlijke transporten
 

Meer info vind je op de website van de stad Gent: Voor welke voertuigen geldt de lage-emissiezone (LEZ) en voor welke niet? | Stad Gent 

Meer informatie over voertuig type, toelatingsvoorwaarden en tijdpad: Hoe weet je of je voertuig de lage-emissiezone (LEZ) mag inrijden? | Stad Gent

Registratie 

Nederlands gekentekende voertuigen hoeven zich niet te registreren. Alle andere buitenlands gekentekende voertuigen moeten zich registreren voordat de LEZ kan worden binnengereden. Uiteraard geldt hiervoor dat deze voertuigen moeten zijn toegelaten om in de LEZ te mogen rijden. Meer info: Registratie LEZ: voertuig met buitenlandse nummerplaat | Stad Gent

Toelating kopen/kosten

Voor onder andere voertuigen met EURO IV. Zie verdere info: Toelating LEZ: dieselvoertuig euronorm 4 | Stad Gent

Voor ambulante handel, markten vind je hier meer info: Toelating LEZ: voertuig voor ambulante handel, markten en foren | Stad Gent

Voor de overige voertuigen zie: Voor deze voertuigen kan je een tijdelijke toelating kopen | Stad Gent

Dagpas/kosten

Voor bepaalde voertuigen die niet onder toelatingseisen vallen kunnen een 8x per jaar een dagpas kopen. Zie hier voor verdere info: Toelating LEZ: dagpas | Stad Gent

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex