skipToContentskipToFooter

Wat zijn de regels voor het vervoer en transport van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen in Duitsland. We zetten ze hieronder op een rij.

Cabotage

Duitsland beschouwt transporten in gecombineerd vervoer als cabotage. Het gaat met name om het wegvervoer van een laad- of losadres naar de dichtst bij gelegen haven of station. Vervoerders uit de nieuwe lidstaten Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije mogen deze transporten niet verrichten, vervoerders uit Slovenië, Malta, Cyprus en de oude EU-landen wel.

Gevaarlijke stoffen

  • het ADR is van toepassing
  • bij grensoverschrijdend vervoer kan een ‘Fahrwegbestimmung’ nodig zijn, afhankelijk van de soort gevaarlijke stof of hoeveelheid die vervoerd wordt. Vraag deze vergunning aan in het district waar het vervoer in Duitsland begint. Meer informatie? Neem contact op met ons.

Vervoer afvalstoffen

  • Tijdens het transport van afvalstoffen moet uw voertuig waarschuwingsborden dragen, met als opschrift de hoofdletter 'A'. Heeft u deze borden niet, dan wordt er proces verbaal opgemaakt bij een controle.
  • Voor een groot aantal gevaarlijke afvalstoffen heeft u een afvalvervoervergunning ('Transportgenehmigung') nodig. U krijgt deze vergunning als uw vakbekwaamheid wordt aangetoond.
  • Bij grensoverschrijdend vervoer moet u een houderschapsverklaring ('Begleitschein') voor GroeneLijstafvalstoffen hebben. Hierin staat om welke afvalstoffen het gaat, waar ze naar toe gaan en wat ermee wordt gedaan.
  • Grensoverschrijdend vervoer met gevaarlijke afvalstoffen mag alleen na een kennisgevingsprocedure en verkregen toestemming. In deze verklaring staat aangegeven om welke afvalstoffen het gaat, waar de stoffen vandaan komen en wat de bestemming is. Meer informatie? Neem contact op met ons.

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex