Ken jij de verborgen kosten in jouw vervoersoperatie?

Leestijd: 3 minuten

Het gebruik van een eigen wagenpark gaat gepaard met kosten die je niet direct ziet. Daarom is een van de technieken die kan worden ingezet om de kosten te verlagen een efficiënte kostprijscalculatie. Daarmee stel je meteen vast waar in verhouding de meeste kosten in gaan zitten. Wanneer een eigen vervoerder geregeld voertuigen stil heeft staan of te veel betaalt voor brandstof, wordt dat direct inzichtelijk.

Zo kiezen veel ondernemers ervoor om de afschrijving van het wagenpark op basis van technische levensduur te doen in plaats van op basis van economische levensduur. Of er is geen inzicht in de echte kosten van een chauffeur. Ook blijken variabele onderhoudskosten vaak veel hoger uit te vallen dan verwacht. Wanneer je een gedegen analyse van het wagenpark maakt, kun je tot de conclusie komen dat het vanuit kostenoogpunt interessanter zou zijn om het transport uit te besteden in plaats van door te gaan met het verrichten van eigen vervoer.

Starten met de berekening

Het vergt wat tijd en rekenkundig inzicht om alles overzichtelijk op papier te zetten in een kostprijscalculatie. Belangrijk is om te starten met het op een rijtje zetten van alle kostenposten die je nodig hebt om een goede kostprijscalculatie van je wagenpark per voertuig te kunnen maken. Hieronder staan de belangrijkste kosten die je kunt gebruiken voor de analyse.

Materiaalkosten

De vaste kosten van een voertuig zijn:

  • afschrijvingskosten
  • rentekosten
  • motorrijtuigenbelasting
  • eurovignetkosten
  • verzekeringskosten
  • onderhoudskosten


Gebruikskosten

De variabele kosten van een voertuig zijn:

  • kosten van de banden
  • brandstofkosten
  • kosten voor reparatie en onderhoud


Chauffeurskosten

Welke loonkosten je mee moet nemen in de calculatie, hangt af van het feit of het om eigen vervoer gaat of om beroepsgoederenvervoer. Wat in beide gevallen belangrijk is, is dat daarbij niet wordt uitgegaan van het bruto uurloon van de chauffeur, maar dat ook rekening wordt gehouden met vakanties, ziekteverzuim, sociale lasten die de werkgever betaalt, eventuele vergoedingen, overwerk, ploegentoeslagen, etc. Uiteindelijk gaat het erom een kostprijsuurloon te bepalen waarin al het bovenstaande is verwerkt. Het kostprijsuurloon ligt gemiddeld 1,5 à 1,8 keer hoger dan het bruto uurloon.

Een blik op je eigen vervoersoperatie

Vraag een kosteloos online klankbordgesprek aan.

Met de bovenstaande gegevens heb je de essentiële componenten van de kosten van je eigen wegtransport inzichtelijk, maar veel mensen vinden dit soort calculaties taaie kost. Leden die betwijfelen of zij zelf voldoende in staat zijn om deze calculaties uit te voeren, kunnen de hulp inroepen van onze experts. Zij staan je hierover graag te woord via bedrijfsadvies@evofenedex.nl of 079-3467 346. Of maak gebruik van het formulier.