skipToContentskipToFooter

Samenwerking met provincie Limburg voor realiseren van truckparkings

02-02-2023  In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen informeren wij je in een serie artikelen over onze samenwerking met de provincies en hoe wij daar de belangen behartigen van onze leden. Dit keer de realisatie van truckparkings langs drukke goederenvervoercorridors.

Al jaren bestaat er een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s. De huidige beveiligde parkeerplaatsen bevinden zich niet langs de drukke corridors, maar langs het onderliggende wegennet. Onder andere provincie Limburg en evofenedex hebben daarom het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om ook langs de drukke corridors de aanleg van beveiligde truckparkings mogelijk te maken. Een afgeschermde en beveiligde truckparking kan dan naast een verzorgingsplaats (met faciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs) aangelegd worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft nu - na verschillende onderzoeken - toestemming gegeven voor pilots met beveiligde truckparkings langs de drukke corridors in de provincie Limburg. Naast IenW zijn ook de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, evofenedex, ondernemers en andere stakeholders betrokken bij het kiezen en realiseren van mogelijke locaties voor truckparkings. Provincie Limburg is de kartrekker van het hele project.

De rol van evofenedex

Lars Lambers, beleidsadviseur bij evofenedex voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, is namens evofenedex betrokken bij het project: ‘’Ik ben veel met de provincie Limburg en ondernemers in gesprek om de truckparkings te realiseren. Het is goed dat het ministerie van IenW deze parkings nu mogelijk gaat maken in de provincie Limburg. Want naast dat er te weinig parkeerplaatsen langs de corridors zijn, zien we dat steeds meer (buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs overnachten op bedrijventerreinen en in woonwijken. Hierbij komt een hoop overlast kijken. Door het realiseren van truckparkings in de provincie Limburg, verbeteren we de verkeers- en sociale onveiligheid en zal de criminaliteit omlaaggaan.’’

"Een goede stap voorwaarts naar meer beveiligde truckparkings"

Lars Lambers

Beleidsadviseur bij evofenedex voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Foto Lars Lambers evofenedex.jpg

Provincie Limburg als kartrekker

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (portefeuille energie, klimaat, mobiliteit en infrastructuur) van Provincie Limburg is ook blij met de pilot:’Er is in Nederland een tekort van 2400 vrachtwagenparkeerplaatsen in de brede corridor die voert van mainport Rotterdam naar Limburg en verder Europa in. Limburg is met zijn omvangrijke logistieke bedrijvigheid een belangrijk onderdeel van deze corridor. In onze provincie is er behoefte aan het realiseren van ongeveer 800 veilige vrachtwagenparkeerplaatsen.” 

Hij vervolgt: “Het tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen leidt tot verkeersonveilige situaties en overlast. Denk aan parkeren op vluchtstroken en parkeren in woonwijken. De oplossing bestaat uit nieuwe beveiligde parkings met voldoende capaciteit, verdeeld over onze provincie. En heel belangrijk, met goede basisvoorzieningen zoals toiletten en wasgelegenheid. Er zijn in Nederland nog weinig van dit soort beveiligde parkings. Ik ben blij dat we in onze provincie goed gaan zorgen voor de veiligheid van truckers en andere verkeersdeelnemers op de belangrijke goederencorridor Rotterdam-Limburg-Duitsland.”

"Ik ben blij dat we goed zorgen voor de veiligheid op de goederencorridor Rotterdam-Limburg-Duitsland"

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels

Provincie Limburg

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels 2.jpg

Onderzoek naar gevolgen

De totstandkoming van beveiligde truckparkings langs het bestaande wegennet leverde de afgelopen jaren in de praktijk veel problemen op, doordat er maar een beperkt aantal goede locaties voorhanden was. Omdat de nood hoog is in provincie Limburg, heeft het ministerie van IenW een onderzoek laten verrichten door de bureaus AT Osborne en Panteia. Zij hebben de gevolgen van de te realiseren beveiligde truckparkings voor de economie en veiligheid onderzocht en de juridische aspecten bekeken. Uit het onderzoek bleek dat er geen belemmeringen zijn voor het ontsluiten van beveiligde truckparkings langs het hoofdwegennet.

De bureaus adviseerden de minister om de pilots toe te staan. Minister Harbers van IenW heeft die aanbeveling overgenomen en geeft daarmee groen licht voor de provincie Limburg om de pilots te starten. Hiermee kan getest worden of het realiseren van beveiligde truckparkings een goede oplossing is.

Lambers: “evofenedex heeft in september 2022, samen met de provincie Limburg en andere stakeholders, in een brief aan minister Harbers erop gewezen dat het belangrijk is om de pilots te starten en dat de mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn. Dat dit nu ook gaat gebeuren, is een goede stap voorwaarts naar meer beveiligde truckparkings op strategische plekken voor het goederenvervoer in de provincie Limburg.”

Manifest ‘Kansen voor de provincie’

Op 15 maart kan Nederland weer stemmen voor de Provinciale Staten. Een belangrijk moment voor politici, inwoners én bedrijfsleven. Waar we gaan wonen, werken of recreëren wordt immers mede bepaald door de provincies. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de provincies is hierbij de sleutel tot succes. evofenedex heeft de samenwerking met de provincies verwoord in het manifest ‘Kansen voor de provincie’, dat 3 hoofdthema’s heeft: duurzame transitie, ruimte voor ondernemen en bereikbaarheid.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer