skipToContentskipToFooter

Incidenten met voertuigen voorkomen met rijcurvesimulaties

Wat is eigenlijk de draaicirkel van de vrachtauto die de winkel komt bevoorraden? Met rijcurvesimulaties kan in de computer worden nagebootst of, en zo ja, waar in een reeds bestaande of nog nieuw te ontwerpen situatie knelpunten zullen gaan ontstaan.

Problemen duidelijk in beeld

Met rijcurvesimulatie krijg je inzicht in de rijcurves en bochtstralen van diverse voertuigen in verkeerstechnische voorzieningen als parkeergarages, rotondes, winkelcentra en bedrijventerreinen. Met behulp van autocad-tekeningen kunnen bepaalde manoeuvres worden nagebootst zodat je eenvoudig kunt zien waar het mis kan gaan. Zo zie je meteen wanneer een oplegger een onmogelijke knik moet maken of wanneer een trekker bijna een boom aantikt. Maar ook of een oplegger met zijn achterkant over een trottoir of een fietspad zwenkt.

Voorkomen is beter dan genezen

Een rijcurvesimulatie is aan te bevelen bij:

  • Nieuwbouw van een bedrijfspand 
  • Aankoop van een bestaand bedrijfspand
  • Onderhoud en renovatie van gemeentelijke infrastructuur
  • Aanpassingen in het wagenpark

Naast de rijcurvesimulatie werpen onze bedrijfsadviseurs ook een blik op het overkoepelde logistieke proces. Zo kijken ze ook naar de verkeersveiligheid en de risico’s van bepaalde manoeuvres voor de overige verkeersdeelnemers.

Plan van aanpak

  • We beginnen met een intake met onze bedrijfsadviseur. Zo brengen we de situatie bij jouw bedrijf in kaart. Belangrijke aspecten daarbij zijn: hoe ziet de lokale situatie en de lokale infrastructuur er precies uit, hoe vindt het aan- en afrijden plaats en met welk(e) voertuig(en) moet de rijcurvesimulatie worden uitgevoerd. 
  • Aan de hand van deze informatie worden een of meerdere rijcurvesimulaties uitgevoerd. Met behulp van tekeningen die zijn afgeleid uit de rijcurvesimulaties wordt een rapportage opgesteld. Hierin wordt beschreven of er knelpunten ontstaan en wat de gevolgen kunnen zijn voor de overige verkeersdeelnemers. Het rapport wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies en met mogelijke aanbevelingen.  

Vraag een rijcurvesimulatie aan

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer