skipToContentskipToFooter

Ruimte voor ondernemen belangrijk voor werkgelegenheid

17-02-2023 In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen informeren wij je in een serie artikelen over onze samenwerking met de provincies en hoe wij daar de belangen behartigen van onze leden. Dit keer meer over onze rol in provincie Zuid-Holland om ruimte voor bedrijventerreinen en logistiek te creëren.

Bedrijven zijn de ruggengraat van de (lokale) economie. Op hun bedrijventerreinen worden goederen geproduceerd, verhandeld en/of gerecycled na het einde van hun levensduur. Zo heeft Quooker in Ridderkerk de volledige productie van kranen en de recycling van producten op bedrijventerrein Donkersloot-Zuid (Zuid-Holland) georganiseerd. 

Bedrijventerreinen zijn dus heel waardevol voor de maatschappij. Er zijn in ons land 3500 bedrijventerreinen, waar 40 procent van alle bedrijven gevestigd is. Samen bieden deze ondernemingen werk aan ruim 3 miljoen werknemers. Het gaat om laag- en hooggeschoold werk, grote en kleine bedrijven en allerlei soorten bedrijfsactiviteiten.

Op bedrijventerreinen liggen ook kansen voor de circulaire economie en de Nederlandse maakindustrie. Dat betoogt ook Cees-Jan Pen, lector aan de Fontys Hogeschool, in een interview met Forum. Belangrijk dus om deze terreinen óók in de toekomst aantrekkelijk te houden voor bedrijven, werknemers en de omgeving. 

Inrichting bedrijventerreinen en rol van provincie

De provincies hebben de wettelijke taak om te bepalen hoe de ruimte wordt ingericht en waar woningen en bedrijventerreinen komen. Daarom zijn de Provinciale Statenverkiezingen voor ondernemers ook zo belangrijk. De komende jaren neemt het aantal inwoners toe en daarmee ook het aantal goederen, waardoor de vraag naar ruimte voor opslag groeit.

De beperkte beschikbaarheid van ruimte is een landelijk discussieonderwerp waar de provincie beleid op voert. De provincie Zuid-Holland heeft daar een rol in gepakt met een visie op bedrijventerreinen. Hierbij is de inzet om zoveel mogelijk aan te sluiten bij kwalitatieve en kwantitatieve behoeften en evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod per regio in de provincie.

In de omgevingsverordening van Zuid-Holland is opgenomen dat als er sprake is van transformatie van bepaalde typen bedrijventerreinen (waarbij bijvoorbeeld de milieucategorie wijzigt), er gecompenseerd moet worden in vierkante meters. Of dat er dan een kwaliteitsverbetering van het bestaande bedrijventerrein moet worden gerealiseerd om zo de regionale balans te herstellen en kansen te bieden voor nieuwe bedrijvigheid in de provincie.

Slimmer en creatiever omgaan met ruimte

Om voor alle activiteiten in de provincie ruimte te houden, moeten we slimmer en creatiever met de beschikbare ruimte omgaan. Dat geldt zeker als het gaat om het inpassen van grootschalige logistieke terreinen, die essentieel zijn om burgers en bedrijven van goederen te voorzien.

Het combineren van functies als bedrijvigheid en recreatie, bouwen in de hoogte, het thematiseren van bedrijventerreinen of het delen van functionaliteit zijn allemaal ideeën om de ruimte beter te benutten. Daarbij is het belangrijk dat de terreinen duurzaam zijn, goed passen in de omgeving en aantrekkelijk ogen. De provincie gaat daarover en hoort haar rol daarin duidelijk te pakken. Daarbij wijst evofenedex er continu op dat landelijke regie noodzakelijk is om te voorkomen dat provincie-overstijgende logistieke activiteiten van de kaart verdwijnen.

Rol van evofenedex

Door samen te werken met de provincie, wil evofenedex bereiken dat de provincie de belangen van het bedrijfsleven goed meeweegt in haar beslissingen. Bij het bepalen van de geschiktheid van een locatie voor bedrijventerreinen en distributiecentra is het belangrijk niet alleen naar duurzaamheid en landschappelijke inpassing te kijken. Aspecten als werkgelegenheid, innovatiekansen en de beschikbaarheid van energie horen ook meegewogen te worden. Laat de logistieke geschiktheid altijd de doorslag geven, zodat de locatie goed te bereiken is voor werknemers en goederen.

Toekomstbestendigheid en netcongestie

Om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken, zijn er bovendien randvoorwaarden nodig om ruimte te bieden voor ondernemen. Momenteel zit hem dat in de hoek van de netcongestie, bereikbaarheid en wederom de vierkante meters. Met het oog op de elektrificatie van het wagenpark en de productieprocessen is versteviging van het stroomnet en slim omgaan met de capaciteit van het elektriciteitsnet dé uitdaging voor de komende jaren om aan te pakken. Verschillende regio’s zijn hiervoor al aan het investeren, maar de netbeheerderskaart heeft nog veel rode en oranje vlekken. Op die plekken is sprake van netcongestie.

Voor diverse leden van evofenedex staat het stroomtekort verduurzaming en bedrijfsuitbreiding in de weg. De oproep van evofenedex aan de provincie is oog voor deze problemen te hebben en ze snel op te lossen, zodat bedrijven zich klaar kunnen maken voor de duurzame toekomst.

Manifest ‘Kansen voor de provincie’

Op 15 maart kan Nederland weer stemmen voor de Provinciale Staten. Een belangrijk moment voor politici, inwoners én het bedrijfsleven. Waar we gaan wonen, werken of recreëren wordt immers mede bepaald door de provincies. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de provincies is hierbij de sleutel tot succes. evofenedex heeft haar samenwerking met de provincies verwoord in het manifest ‘Kansen voor de provincie’, dat 3 hoofdthema’s heeft: duurzame transitie, ruimte voor ondernemen en bereikbaarheid.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer