skipToContentskipToFooter

Security (antiterreurmaatregelen) is één van de speerpunten in de luchtvracht. Bij vrachtvervoer moeten alle spelers van de supply chain voldoen aan bepaalde regelgeving om de vracht veilig te maken.

Bij luchtvracht hebben verladers in de regel te maken met allerlei toeslagen op de vrachtprijs. evofenedex heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd, opdat verladers hierover met de carriers openlijk overleg kunnen voeren. Internationaal opererende importeurs en exporteurs krijgen meestal te maken met niet-alledaagse gewichten of afmetingen.

Bedrijven die zich bezighouden met internationale handel krijgen te maken met de securityprogramma’s ‘Authorized Economic Operator’ (AEO) op het gebied van douane en ‘Known Consignor’ voor luchtvracht, als de goederen door de lucht worden vervoerd. De gebeurtenissen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten vormden de aanleiding voor de Europese Unie om voor de burgerluchtvaart een basisbeveiligingsniveau te creëren dat door alle lidstaten van de Europese Unie moet worden gehandhaafd. De Securityregels zijn voor de Europese Unie vastgelegd in verordening (EU) nr.185/2010. Verladers moeten aan de eisen Known Consignor (Bekende Afzender) voldoen of ze moeten de vracht laten scannen en screenen door hun logistiek dienstverlener. Mocht u de status Bekende Afzender willen, dan kunt u ons altijd bellen met uw vragen voor hulp en advies. Het doel van de regeling is het beschermen van personen en goederen, door te voorkomen dat goederen en voorwerpen die kunnen worden gebruikt voor het plegen van terroristische aanslagen, aan boord kunnen worden gebracht.

Er worden twee methodes gehanteerd:

  • Screening van de vracht

In dit proces zal alle vracht bestemd voor vervoer door de lucht worden gescreend op verdachte, verboden voorwerpen tenzij de vracht afkomstig is van een ‘erkend agent’, ‘bekende afzender’ of een ‘vaste afzender’, die de daarvoor vastgestelde beveiligingscontroles heeft toegepast. Nadat de screening heeft plaatsgevonden mag de vracht de keten niet meer verlaten. Ongescreende vracht wordt als ‘onbekend’ en gescreende als ‘bekende vracht’ en dus als veilig aangemerkt door een erkend agent.

  • Supply Chain Security

De maatregelen die verlader en agent nemen hebben tot doel te voorkomen dat verboden voorwerpen worden toegevoegd aan identificeerbare luchtvracht en dat de zending veilig wordt overgedragen aan een erkend luchtvrachtagent.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer