skipToContentskipToFooter

In de periode 2015-2022 wordt tussen Zevenaar en Oberhausen een derde spoor aangelegd.

Daarmee moet de capaciteit in de corridor Rotterdam-Genua worden vergroot om de verwachte groei van het spoorgoederenvervoer op te kunnen vangen. Door deze capaciteituitbreiding kan de Betuweroute beter worden benut en kunnen andere spoorverbindingen in Nederland van goederentreinen worden ontlast.

Gevolgen voor het spoorgoederenvervoer in de bouwperiode

Volgens de planning in Duitsland vinden de werkzaamheden plaats gedurende een half jaar in 2016 en vanaf november 2016 tot aan de oplevering in 2022 volgens een ritme van één week intensieve en vervolgens drie weken geen werkzaamheden. Een deel van het goederenvervoer dat nu over de Betuweroute rijdt, moet dan een week per maand van andere grensovergangen tussen Nederland en Duitsland gebruik maken.

In die perioden zal daarom de capaciteit beperkt zijn:

  • er kan dan minder worden vervoerd
  • veel goederentreinen zullen moeten omrijden via andere grensovergangen, wat extra kosten inhoudt
  • bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zullen de wettelijke bovengrenzen (Basisnet) niet mogen worden overschreden
  • het geluid van spoortreinen mag het wettelijk per jaar vastgestelde maximum (geluidproductieplafond) niet overschrijden. Zodra dit plafond is bereikt mogen op het betreffende traject geen treinen meer rijden.

Wat kunnen verladers doen?

Op een speciale website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu staat de beschikbare informatie over de achtergronden van de bouw van het derde spoor in Duitsland, de geplande werkzaamheden, de alternatieve routes en meer.

evofenedex raadt spoorverladers aan om met hun vervoerder(s) te overleggen of en hoe hun vervoer in de kritieke perioden kan worden geregeld. Zo nodig kan met klanten en leveranciers worden afgestemd of transporten eerder of later kunnen plaatsvinden.

(Wettelijk) beperkte opslagcapaciteit bij de verlader of zijn klanten kan eerder of later afleveren van goederen in de weg staan. Het kan dan nodig zijn om gebruik te maken van het wegvervoer of de binnenvaart. Voor advies kun je terecht bij onze ledenservice.

Extra kosten bijhouden

evofenedex zet zich in voor een overheidsregeling die de financiële schade die bedrijven oplopen moet compenseren. Zo ver is het echter nog niet. Het is niettemin raadzaam om bij te houden

  • wat de extra vervoerkosten per trein zijn (omrijkosten)
  • wat de kosten zijn van logistieke en organisatorische aanpassingen
  • wat de kosten zijn van het eventueel verplaatsen van distributie of productieactiviteiten naar het buitenland
  • wat het eventuele omzetverlies (bv. verlies van klanten) is of de kosten zijn van het inschakelen van andere leveranciers

Als compensatie van de schade mogelijk wordt, dan is het handig dat je deze informatie beschikbaar hebt.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer