skipToContentskipToFooter

Verladers die gebruik willen gaan maken van het spoorvervoer moeten uitzoeken of het financieel of logistiek haalbaar is. En aan welke eisen ze moeten voldoen.

Is het financieel en logistiek haalbaar?

In eerste instantie zal bekeken moeten worden of dit logistiek en financieel haalbaar is. Het beste kan hiervoor een expediteur in de arm worden genomen waarmee men al zaken doet en die ervaring heeft met spoorvervoer. Met hem kan gekeken worden naar geschikte oplossingen. Daarvoor kan het ook nodig zijn om met de klanten bestaande afspraken aan te passen. Andere aanpassingen kunnen betrekking hebben op de gebruikte verpakkingen. Bijvoorbeeld als de goederen tijdens het gehele traject moeten worden overgeslagen op een vrachtauto en vice versa.

Het voordeel van een expediteur of logistieke dienstverlener is dat hij met meerdere van zijn opdrachtgevers lading kan bundelen om voldoende massa te creëren. Zo kan de keuze voor het spoorvervoer aantrekkelijker worden gemaakt. Zowel qua frequentie als kosten.

Bij voldoende lading kan een verlader natuurlijk ook rechtstreeks zaken doen met een spoorvervoerder. Ook voor losse wagenladingvervoer.

Eisen van en aan de verlader

Als een losse wagen beschikbaar wordt gesteld, moet van tevoren vaststaan dat deze geheel voldoet aan de eisen van het vervoer van de betreffende goederen. Vooral als het gaat om gevaarlijke stoffen of bederfelijke goederen.

Het toelaten van een trein op het eigen terrein kan aan beperkingen onderhevig zijn, die opgelegd worden in een milieuvergunning van het bedrijf. Geluidhinder en veiligheid leveren doorgaans de grootste beperkingen op. Zo nodig zullen voorzieningen moeten worden getroffen om treinen en laad- en/of losactiviteiten mogelijk te maken. Het kan voorkomen dat een bestaande milieuvergunning hiervoor zal moeten worden herzien.

Slechts weinig verladers zullen beschikken over eigen treinen. Indien dit het geval is (ook indien men wagons huurt) heeft dit weinig invloed op de eisen die worden gesteld aan de verlader.

Infrastructuurheffingen

Voor het gebruik van het spoor moet worden betaald en de infrastructuurheffingen (gebruikersheffingen) verschillen per land en traject. De kosten worden aan de verladers doorberekend. Naar verwachting zullen heffingen gaan variëren op basis van de door de trein veroorzaakte milieuhinder (geluid en luchtemissies).

Vooral omdat het spoorvervoer zal toenemen zal dat ook het geval zijn met de geluidoverlast. Om die te beperken zal het spoormateriaal steeds stiller worden. Welke invloed dit straks heeft op de infrastructuurheffingen is nog niet duidelijk. Waar mogelijk zullen verladers dan uit aangeboden wagons moeten kunnen kiezen. Geluidarmer materieel is uiteraard ook van invloed op de milieuprestatie van de verlader.

Wil je gebruikmaken van het spoor, neem dan contact op met onze ledenadviseurs en vraag advies.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer