skipToContentskipToFooter

Zonder een eigen aansluiting kan ook van het spoorvervoer gebruik worden gemaakt. Dat kan via de openbare laad- en losplaatsen waar een verlader een wagon kan laden en/of lossen.

Een eigen aansluiting op het spoor

Enkele bedrijven hebben een eigen aansluiting op het spoor. Ze hebben dan de mogelijkheid om zelf complete treinen te formeren en te laten rijden (zogenoemde bloktreinen). Veel bedrijven hebben echter te weinig geschikte lading voor het spoor en daarom worden hun aansluitingen vaak niet meer gebruikt. Om ze weer geschikt te maken is veel geld nodig, wat voor een of slechts enkele wagons per maand niet verantwoord is. En samenwerken met verladers in de buurt is doorgaans organisatorisch te lastig, maar zou in beginsel wel de minimale ladinghoeveelheid kunnen opleveren.

Ook zonder eigen aansluiting gebruikmaken van het spoor

Zonder een eigen aansluiting kan ook van het spoorvervoer gebruik worden gemaakt. Dat kan via de openbare laad- en losplaatsen waar een verlader een wagon kan laden en/of lossen. Het betreffende vervoer maakt dan deel uit van het losse wagenladingvervoer, wat duidelijk maakt waarom de interesse in openbare laad- en losplaatsen tanende is. Verwacht wordt dat daarom veel van deze plaatsen gesloten zullen worden (de meeste worden slechts enkele keer per jaar gebruikt).

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer