skipToContentskipToFooter

Voor verladers is vooral de regelgeving met betrekking tot de vervoersvoorwaarden relevant. Deze zijn vastgelegd in de zogenoemde COTIF en de CIM.

COTIF, het verdrag voor het internationale spoorvervoer

Grensoverschrijdend vervoer van goederen per trein is geregeld in het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer genaamd COTIF (Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires). Doel van het Verdrag is een uniform rechtsstelsel voor goederenvervoer over het spoor. In totaal zijn 42 Staten, waaronder alle EU-lidstaten, aangesloten bij de COTIF.

CIM, de voorwaarden van een vervoerovereenkomst

Bij de COTIF hoort de ‘CIM’. De CIM (Contrat de Transport International ferroviaire des Marchandises) regelt de voorwaarden van een vervoerovereenkomst voor het internationale goederenvervoer, waaronder de vrachtbrief.

Multimodaal / intermodaal vervoer

Wanneer sprake is van multimodaal / intermodaal vervoer (deels per vrachtauto en deels per spoor) dan geldt doorgaans de regelgeving voor gecombineerd vervoer. In geval van schade spelen dan meerdere factoren een rol bij een juridische procedure (tijdens welk deel van het traject is de schade opgetreden, in welk land.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer