skipToContentskipToFooter

Er is niet één persoon of afdeling die het totaaloverzicht heeft. Aan deze versnipperde aanpak kleven risico’s.

Voorkom extra slijtage en onkosten

Een van de risico’s van versnipperd wagenparkbeheer is dat voertuigen niet of niet op tijd worden gekeurd. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Onderhoud dat niet wordt uitgevoerd heeft extra slijtage tot gevolg. En wanneer schades niet worden gemeld, leidt ook dit tot extra slijtage en onnodige kosten.

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen wordt steeds vaker vanuit de klant en overheid verwacht. Zo is de verdere verduurzaming van het wagenpark onvermijdelijk. En kom je uiteindelijk voor de keuze te staan: LNG, elektrisch of hybride? Vrachtauto, bakwagen of meerdere bestelauto's? Wij beoordelen de huidige staat van je wagenpark en doen suggesties of én hoe je dit in de toekomst kunt aanpassen naar duurzamere varianten.

Bespaar op brandstofkosten

Misbruik van brandstofpassen door medewerkers is een reële mogelijkheid wanneer er onvoldoende controle is op de uitgifte en het gebruik. Een gebrek aan toezicht op het brandstofverbruik kan snel tot verspilling leiden. Wagenparkbeheer met ons advies helpt je om de risico’s te beperken en de kosten beheersbaar te houden. Door onze jarenlange ervaring binnen zowel bedrijfsleven als overheid is evofenedex voor jou dé kennispartner.

Wagenparkbeheer met evofenedex

Wij kunnen je op het gebied van wagenparkbeheer helpen met de volgende onderwerpen:

 • De inrichting van het wagenparkbeheer (welke gegevens moeten worden vastgelegd, hoe komen we aan deze gegevens);
 • Organisatie van het wagenparkbeheer (wie is/wordt er verantwoordelijk voor het wagenparkbeheer, aan wie legt deze functionaris verantwoording af);
 • Efficiënte inzet van voertuigen (hoe vaak en hoe lang worden de voertuigen ingezet, waarvoor worden ze ingezet, kunnen ze andere werkzaamheden verrichten);
 • De financiering van de voertuigen (leasen of kopen, afschrijvingstermijn, restwaarde);
 • Brandstofbesparing (wat kun je doen om brandstof te besparen);
 • Aanschaf van (schone) voertuigen (welke alternatieven zijn er);
 • Administratieve organisatie (managementrapportages).

Voor wie is wagenparkbeheer geschikt?

Overheid:

De versnippering van verantwoordelijkheden kan te maken hebben met de organisatiestructuur van de gemeente en de samenstelling en werkzaamheden van het wagenpark. Zoals bijvoorbeeld bij gemeenten. Gemeenten hebben voertuigen in gebruik die ingezet worden voor diverse taken zoals: groenonderhoud, afvalinzameling, veegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden aan wegen, koerierswerkzaamheden en handhavingswerkzaamheden.

Bedrijfsleven:

Bij bedrijven is bijvoorbeeld een gestaag gegroeide vloot aan personen-, bestelauto’s en vrachtauto’s ontstaan met een brede diversiteit aan taken. Wanneer deze vloot ook nog verspreid is over meerdere locaties, kan dit uitgroeien tot een complexe situatie. Met wagenparkbeheer behoudt je optimaal de controle over jouw wagenpark.

Jouw voordelen:

 • Kosten besparen op onderhoud
 • Kosten besparen op brandstof
 • Effectievere inzet wagenpark
 • Duidelijke onderverdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • Onafhankelijke beoordeling van de inrichting van uw wagenparkbeheer

Hulp nodig bij wagenparkbeheer?

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer