skipToContentskipToFooter

Een wet moet worden vastgesteld en uitgevaardigd door een legitieme overheid

Ofwel een autoriteit die daartoe bevoegd is. Hierbij kan worden gedacht aan een democratisch gekozen parlement of aan een vorst die de macht heeft. Een wet geldt voor een gebied waarover de autoriteit die een wet uitvaardigt gezag heeft.

Tegenstrijdige wetten of wetsbepalingen

Het komt voor dat wetten of wetsbepalingen tegenstrijdig zijn. Dit gebeurt wanneer de ene wet iets verbiedt wat volgens de andere wet verplicht is. Indien daarover verder niets is geregeld, dan kan aan de hand van de onderlinge rangorde worden bepaald welke wet voorrang heeft. Een hogere wet van een hogere autoriteit gaat namelijk voor een lagere. Daarbij geldt dat een specifieke wet voor een algemene wet gaat en een jonge voor een oude.

Rangorde Nederlandse wetten

In Nederland kan bij het bepalen welke wet voorrang heeft de volgende rangorde worden aangehouden:

  1. Internationale verdragen 
  2. Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden
  3. Grondwet
  4. Formele wet 
  5. Algemene maatregel van bestuur
  6. Ministeriële regeling
  7. Provinciale verordening
  8. Overige verordeningen (gemeente, waterschap etc.)


Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex