skipToContentskipToFooter

Examenlocaties

Er zijn verschillende examenlocaties beschikbaar. Het meest actuele overzicht kunt u vinden als u uw examen online reserveert. Wilt u vooraf al kijken welke locaties er beschikbaar zijn, kijk dan hier

 • Examen Software

De toegepaste software bij het exameninstituut ondersteunt geen functies als Ctrl V, Ctrl C en Ctrl F. In de linkerbovenhoek van het scherm ziet u een zoekfunctie (indien van toepassing)

In de examens is reeds rekening gehouden met het feit dat opzoeken op een andere wijze meer tijd kan kosten. Om die reden zijn de examentijden verlengd van 90 naar 120 minuten.

Waarom flexibel examineren?

We hebben verschillende redenen voor het flexibel examineren:

 • Examen doen kan relatief dichtbij: er zijn verschillende locaties door heel Nederland waar u zich kunt inschrijven voor het examen.
 • Examen doen kan op het tijdstip dat het u uitkomt: u schrijft uzelf in en u bepaalt dus zelf wanneer u examen doet.
 • Examen doen kan digitaal: op het examen moet u over het algemeen veel schrijven. Door digitaal te examineren wordt het beantwoorden van de vragen en corrigeren van de antwoorden gemakkelijker en sneller.
 • De manier van lesgeven en van examineren past bij de manier van werken. Ook in uw werk maakt u immers gebruik van internet.

Wat is de procedure precies?

Om het examen te boeken en te volgen, dient u de volgende stappen te doorlopen:

 1. U ontvangt van evofenedex per e-mail een vouchercode en een inschrijflink voor het examen.
 2. Met deze voucher schrijft u zich in via onze site voor een examen. U kiest hierbij zelf de examendag, het tijdstip en de examenlocatie.
 3. Let op dat u bij uw inschrijving de juiste voorletters en namen gebruikt zoals die op uw legitimatiebewijs staan vermeld.
 4. U krijgt een bevestigingsmail met instructies over dag, tijdstip, locatie plus routebeschrijving en eventueel materiaal dat meegenomen mag worden naar het examen.
 5. U meldt zich op de afgesproken dag en het tijdstip bij de examenlocatie. Hier legitimeert u zich en toont de bevestiging van de gemaakte examenafspraak. U bergt persoonlijke spullen zoals telefoon, horloge, sleutels en devices op in een kluis en gaat het examen maken. U krijgt papier en een pen om aantekeningen te maken en eventueel een rekenmachine.
 6. U maakt het examen. Tijdens het examen is er toezicht van een onafhankelijke toezichthouder en tevens cameratoezicht, dit is bedoeld ter preventie van fraude en het vermijden van onregelmatigheden tijdens het examen.
 7. U levert het examen digitaal in via het systeem, aldaar gemaakte aantekeningen worden ingenomen, u haalt uw spullen uit de kluis en gaat naar huis.
 8. Nadat u het examen heeft afgerond, worden de vragen nagekeken door onze examinatoren en krijgt u na ongeveer 6 weken de uitslag van het examen.

Veelgestelde vragen

Wat mag ik meenemen?

De examens van de Basisopleiding Declarant en van de Vakopleiding Declarant zijn openboekexamens. U mag dus de syllabus en bijvoorbeeld uw aantekeningen meenemen, maar ook een woordenboek. LET OP: de bureauruimte is beperkt.

Examens voor Export voor Gevorderden en voor Export A t/m Z zijn geslotenboekexamens. U mag dus niets meenemen.

Wat mag ik verder niet meenemen naar het examen?

Alle elektronische apparaten (zoals devices en mobiele telefoons) en andere persoonlijke bezittingen zoals sleutels, horloge, portemonnee en dergelijke. Deze kunt u bij binnenkomst opbergen in een kluisje.

Op welke locaties kan ik examen doen en wanneer?

U kunt kiezen uit de verschillende examenlocaties: deze staan hierboven vermeld.

De precieze dagen en tijdstippen van mogelijke examens zijn afhankelijk van de openingstijden van de locatie en de eerder geboekte examens van anderen.

Kan ik mijn examen nog omboeken of annuleren?

Dit is mogelijk via de link in de e-mailbevestiging. Annuleren kan maar één keer en uiterlijk tot zeven dagen voor het examen. U bent zelf verantwoordelijk voor het omboeken of annuleren van uw examen.

Ik heb problemen met het boeken van het examen of gebruik van de vouchercode

Bij problemen met het boeken, omboeken of annuleren van het examen of de vouchercode kunt u contact opnemen met de cursusadministratie van evofenedex: [email protected] of 079 3467 346. Wij kunnen dan via het systeem helpen met het oplossen van het probleem.

Welke sites kan ik benaderen bij examens Basisopleiding en Vakopleiding Declarant?

Wij houden de officiële sites aan waarop de gebruikte wetgeving aangegeven staat. U krijgt toegang tot deze links tijdens het examen op de openingspagina. Daarnaast kunt u eventueel andere sites benaderen via een link naar Google. Als de site via Google te vinden is, kan deze mogelijk benaderd worden. Het is niet mogelijk zelf een adres in te tikken. Social media, e-mail en andere chatsites zijn niet toegestaan.

Knippen en plakken en het gebruik van de functies Ctrl C en Ctrl V werken niet. Vanuit de testcenters is deze handeling afgeschermd om het binnenbrengen van virussen via sites te voorkomen. Ook bijv. de zoekfunctie Ctrl F werkt niet. In de rechterbovenhoek op uw scherm is een zoekfunctie ingebouwd.

Krijg ik een proefexamen?

Het proefexamen krijgt u op print uitgereikt of via uw e-mail toegestuurd. Het beantwoorden van de vragen kan via het online opzoeken zoals u dat ook in de les doet.

Hoeveel tijd heb ik voor een examen?

Aangezien het opzoeken via websites soms meer tijd kost (door het downloaden) dan het opzoeken via wettenbundels, is het examen hierop aangepast. We zorgen ervoor dat het examen een goede balans heeft tussen accuraatheid in het opzoeken en toepassen van wetgeving en de snelheid die in het bedrijfsleven verwacht mag worden.

Sommige examens lijken meer vragen te bevatten dan andere examens. Dit is schijn. Enkele vragen zijn uitgesplitst naar bijvoorbeeld drie deelvragen om het automatisch nakijken van vragen door het systeem gemakkelijker te maken. Alle examenvarianten zijn dus even zwaar!

Wilt u terugbladeren om het antwoord op een examenvraag te checken? Sla dan eerst uw antwoord op! Doet u dit niet, dan is het antwoord mogelijk weg als u weer terug klikt naar de opgave.

Mag ik een USB-stick meenemen?

Een USB-stick is niet toegestaan in verband met het overdragen van virussen.

Mag ik eten of drinken tijdens het examen of naar het toilet?

Tijdens het examen is dit niet toegestaan. Voorafgaand of achteraf is dit uiteraard wel mogelijk. Op het examen is verder het Test Center Reglement van toepassing, zie hiervoor bijlage 1.

Wanneer hoor ik de uitslag?

De officiële uitslag krijgt u ongeveer zes weken later.

Wat gebeurt er bij calamiteiten? (Het systeem of de internetverbinding valt uit, mijn antwoorden zijn ineens weg, etc)

Het bedrijf dat de afhandeling van het examen doet, heeft veel ervaring met het afnemen van digitale examens en handelt zo’n 100.000 examens per jaar af met vrijwel geen calamiteiten. Mocht dit tijdens het examen toch onverhoopt gebeuren, dan handelt de toezichthouder van het Test Center waar u op dat moment bent dit in eerste instantie af. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, dan kijken we in samenspraak met u hoe we het kunnen oplossen.

Ik heb een andere vraag

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de cursusadministratie van evofenedex: [email protected] of 079 3467 346.

Test Center reglement 

Waar u hieronder ‘examen’ leest, kunt u dit ook lezen als assessment, inzage of onderzoek. De toezichthouders van het Test Center zullen strikt toezicht houden op de handhaving van het Test Center Reglement, zie onderstaande regels: 

 • U krijgt enkel toegang tot het examen met een geldig Nederlands rijbewijs, Nederlands of internationaal paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart uit het EU buitenland of Nederlands vreemdelingendocument. 
 • Uw legitimatiebewijs wordt op het Test Center mogelijk ter verificatie gescand met een ID-scanner. Raadpleeg het privacybeleid van Lamark op www.lamark.com voor informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens. 
 • Tijdens het examen wordt toezicht gehouden, onder andere met behulp van camera’s. Deze beelden worden niet opgenomen en niet bewaard. 
 • Elke vorm van fraude heeft tot gevolg dat wij een melding doen bij uw examenorganisatie, er aangifte wordt gedaan bij de politie en u in de toekomst geen examen meer kunt doen bij Lamark. 
 • Op het Test Center ontvangt u van de toezichthouder een formulier met inloggegevens. Op het formulier staan tevens de toegestane materialen en hulpmiddelen bij uw examen. Andere dan daar genoemd, zijn niet toegestaan. 
 • Zelf mee te nemen hulpmiddelen worden voor en na het examen door de toezichthouder gecontroleerd. Eventuele ongeoorloofde hulpmiddelen worden te allen tijde door de toezichthouder achtergehouden als bewijsmateriaal richting uw examenorganisatie. 
 • Op het Test Center ontvangt u kladpapier. Dit kladpapier dient u na het examen in te leveren bij de toezichthouder. 
 • Start eerst uw examen. Daarna mag u aantekeningen maken op uw kladpapier. 
 • Alle persoonlijke bezittingen dienen tijdens het examen te worden opgeborgen in een beschikbaar kluisje (inclusief horloge en uitgeschakelde elektrische apparaten). 
 • Eten en drinken is tijdens het examen niet toegestaan. 
 • Maak vóór het examen gebruik van het toilet. Tijdens het examen is dit niet toegestaan. 
 • Tijdens het examen kunnen de gegevens op uw legitimatiebewijs steekproefsgewijs worden gecontroleerd om uw identiteit vast te stellen. 

Heeft u bezwaar tegen een of meerdere van deze punten, neem dan contact op met uw assessment- of examenorganisatie of de studiebegeleiding.