skipToContentskipToFooter

“ELKE POORT IS MAATWERK”

HTC gespecialiseerd in veilige toegang

Kilometers aan hekwerk staat er om de loodsen en distributiecentra op haven- en bedrijfsterreinen. Vaak met een schuifpoort, maar als de beveiliging strikter is en de hoeveelheid voertuigen groter, is de toegang voor voertuigen geregeld met speedgates. HTC Parking and Security heeft daar zijn specialisme van gemaakt.

Bedrijfspoorten zijn er grofweg in twee soorten: de schuifpoort en de speedgate of snelvouwpoort. Bij de eerste schuift de poort bij opening opzij weg en daarvoor is een uitschuifruimte nodig die gelijk is aan de breedte van de poort. Een speedgate daarentegen opent tussen twee kolommen, door het hekwerk te vouwen. Een speedgate is duurder, maar opent en sluit ongeveer tienmaal sneller dan een schuifpoort.

In de wereld van toegangspoorten heeft HTC Parking and Security de constructie van speedgates als specialisme. Het bedrijf in Waddinxveen ontwikkelt en produceert de poorten onder de naam Xentry en zorgt tevens voor het onderhoud. Ze zijn te vinden bij de ingang van parkeergarages, distributiecentra en overheidsinstellingen en op oprijpaden van vermogende particulieren. “Denk bij overheidsdiensten aan defensieterreinen, gevangenissen en ambassades”, vertelt Stefan Morssink, businessinnovatiemanager bij HTC. “Het zijn allemaal projecten waarbij het belangrijk is dat de poort zoveel mogelijk gesloten blijft en heel snel opent en sluit. Uiteraard leveren we daarbij ook de producten en diensten die voor het blijven functioneren van een poort nodig zijn.”

“Het feit dat we aan Defensie en het gevangeniswezen leveren, bewijst dat we de beveiliging serieus nemen”

Stefan Morssink

Businessinnovatiemanager bij HTC Parking and Security

HTC-foto-2.jpg

Mooi en degelijk

Morssink vertelt dat woningbouw een belangrijke markt voor HTC is. “We realiseren beveiliging en leveren daarvoor een oplossing die mooi is en comfort in gebruik biedt. Architecten en particulieren waarderen dat. Kijk naar het project Little C in Rotterdam, een soort Manhattan in het klein met stalen loopbruggen, balkons, trappen en hekwerk. De ontwerpers van dat project met lofts vroegen voor de parkeergarages poorten die geen afbreuk doen aan het ontwerp. Onze poort is mooi, ook in de afwerking. Alle techniek voor besturing en aandrijving is weggewerkt in de kolommen. Dat is esthetisch fraai, robuust in gebruik en levert veel vrijheid voor architecturale integratie. Daar hebben we in dezelfde stijl ook een geautomatiseerde deur voor voetgangers en fietsers bijgeleverd.”

Hij vervolgt: “Alle poorten die we leveren zijn in uitvoering gelijk. Maar elke poort is maatwerk. Het gaat onze klanten toch vooral om een solide beveiliging van de entree voor voertuigen en de eis dat die beveiliging geen belemmering mag zijn voor toegangsverlening aan voertuigen die naar binnen moeten. Het feit dat we aan Defensie en het gevangeniswezen leveren, bewijst dat we de beveiliging serieus nemen. Wij kunnen zorgen voor beveiliging tot en met wat in de beveiligingsbranche de RC5-certificering heet. Dat is de zwaarste weerstandsklasse voor inbraakpreventie. Is nog meer nodig, dan kiezen opdrachtgevers voor aanvulling met blokkers of bollards om voertuigen tegen te houden.”

Het moet insluipers en uithalers zo moeilijk mogelijk worden gemaakt”

Drukke distributiecentra

In de logistiek zijn het vooral de drukke distributiecentra die hun in- en uitgangen voor vrachtverkeer met speedgates afsluiten. Morssink heeft daar een verklaring voor. “Als je een locatie goed wilt beveiligen, moet de perimeter altijd gesloten zijn. Dat vraagt om snel openen en sluiten van de toegang om ongewenst meelopen of meerijden te voorkomen. Distributiecentra zijn bedrijven waar elke dag veel bestel- en vrachtauto's binnenkomen en ook weer uitgaan. Dan moet de toegangspoort voldoende capaciteit hebben, en kom je vanzelf uit bij speedgates.”

Hij legt uit dat zijn bedrijf voor het plaatsen van de poorten intensief met opdrachtgevers overlegt over routes en rijwegen. “We denken mee over de afwikkeling van binnenkomend en uitgaand verkeer. Dit moet op het eigen terrein gebeuren, dus daar is ruimte nodig die rekening houdt met de draaicirkels van de vouwdeuren en de plaatsing van detectiemiddelen. Daar komt samenwerking met partners bij kijken. Essentieel voor het soepel verwerken van vrachtverkeer is het toegangscontrolesysteem, met verificatie en autorisatie. We werken daarvoor samen met partners die kennis van kentekenherkenning hebben. Het gaat hierbij om RFID (radio-frequency identitication) het rondom scannen van voertuigen en wat de opdrachtgever verder wenst.”

“Gaat het om containerterminals en ferryports in zeehavens, dan gaan de bedrijven nog een stap verder en moeten voertuigen door een sluis tussen twee speedgates. Het moet insluipers en uithalers zo moeilijk mogelijk worden gemaakt. We worden door die bedrijven ook steeds vaker gevraagd fietssluizen te leveren, zodat medewerkers die op de fiets komen snel en veilig het terrein op kunnen komen.”

Veiligheid

Er zit een duidelijk veiligheidsaspect aan het snelle sluiten, stelt Morssink. “Een speedgate is een automatisch werkende machine die moet voldoen aan Europese normen voor veilig gebruik. Zeker bij vrachtwagens met opleggers en aanhangers is accurate detectie nodig om zeker te weten dat een voertuig gepasseerd is en de poort snel daarna kan sluiten. Daarvoor passen we combinaties toe van veiligheidslussen en laserscanners.”

De poorten liggen in een gebied waar geen voetgangers horen te komen. Ze zijn juist bedoeld om te voorkomen dat voetgangers langs die weg binnenkomen. Maar de veiligheid van personen die in de buurt van een poort staan, behoort wel te worden gegarandeerd. Morssink: “Vast onderdeel bij elk bezoek van een monteur is dat hij test op de veilige werking. Niet verplicht volgens de norm, maar wel uitgevoerd door onze monteurs bij het jaarlijkse onderhoud is de sluitkrachtmeting. Dan wordt de kracht gemeten die de vleugels door aanraking bij een noodstop op een persoon uitoefenen.“ Met enige nadruk wijst hij op de TÜV-keuring voor producten. “Deze instantie interpreteert de norm strikter dan Nederlandse keuringsinstanties.”

Beheer op afstand

Veel logistieke terreinen zijn uitgestrekt. De toegang is meestal onbemand, maar er is altijd een operator die op afstand toezicht houdt. Signaleren dat een toegangssysteem afwijkend gedrag vertoont en adequaat hierop reageren is dan essentieel, aldus Morssink. “We ondersteunen bedrijven hierin door technisch beheer op afstand van de speedgates. Poorten met het IoT-systeem Xense zijn door middel van een beveiligde 4G-verbinding aangesloten op het internet. Bij afwijkend gedrag van een poort krijgt de operator direct een bericht. Het kan namelijk voorkomen dat een speedgate ongewild openblijft. Een optische sensor wil nog weleens onderbroken worden doordat onkruid te hoog is geworden of de sensor vervuild is geraakt. Op afstand kunnen we dat analyseren en de klant informeren welke sensor hij moet controleren. Meestal is het dan niet nodig een storingsmonteur op pad te sturen. Dat scheelt kosten en verhoogt de uptime van het systeem aanmerkelijk.”

Nadrukkelijk wil Morssink gezegd hebben dat systemen waarmee de speedgate kunnen worden geopend en gesloten, gescheiden zijn van het diagnosesysteem. “Het is niet mogelijk dat eventuele hackers door Xense de poort zouden kunnen openen of sluiten.


Speedgate as a service

In zijn functie als businessinnovatiemanager is Morssink betrokken bij speedgate as a service. HTC blijft bij dat concept eigenaar van de technische componenten en ontvangt die na verloop van tijd terug. “Klanten voor die service vinden de prestatie belangrijker dan het bezit. We richten de voertuigtoegang optimaal in en de klant betaalt een afgesproken bedrag voor de prestatie op basis van daadwerkelijk gebruik.” Om de prestatie te garanderen zorgt HTC voor alle diensten, onderhoud en vervangingen. “Op deze manier hoeft een klant niet te investeren en weet hij exact wat hij in een periode van tien, vijftien jaar uitgeeft aan optimaal werkende toegang. De klant voldoet bovendien aan mogelijke regels op het gebied van duurzaamheid.”

“In 2030 willen we onze speedgates CO2-neutraal kunnen leveren”

In het experience center bij de fabriek en in de fabriek zelf in Waddinxveen wijst hij naar een poort en een krat met losse componenten die zijn teruggekomen en voor hergebruik in aanmerking komen. Morssink: “Alle elektromotoren die we terugkrijgen worden gecontroleerd, gerefurbished en opnieuw gebruikt. We bouwen daarvoor een de-assemblageafdeling. Ik vind dat we een ambitieus doel hebben gesteld. In 2030 willen we onze speedgates CO2-neutraal kunnen leveren. Daarvoor zijn dit belangrijke stappen. Dat doen we niet alleen voor de ‘SaaS-poorten’ (SaaS staat voor speedgate as a service), maar voor alle meer dan vijfduizend speedgates die we hebben mogen plaatsen. Voor alle klanten moet hergebruik van materialen een aantrekkelijke total cost of ownership opleveren.”

Ed Coenen

Ed Coenen