skipToContentskipToFooter

FINANCIERING: KAPITAAL IN RUIL VOOR AANDELEN

F

Equity als alternatieve financiering voor het mkb

Financiering nodig, maar is lenen geen optie? Equity, kapitaal in ruil voor aandelen, kan een goed alternatief zijn. Impactinvesteerder Invest International biedt deze mogelijkheid. Groeigeld dat ook de deur openzet naar een internationaal netwerk, expertise en ondersteuning bij het professionaliseren van je bedrijf.

Het doel van Invest International is de activiteiten van Nederlandse bedrijven in het buitenland op een duurzame manier te vergroten. De investeerder focust op het Nederlandse mkb. Vooral voor mkb-ondernemers is het krijgen van financiering steeds lastiger geworden, terwijl juist deze bedrijven worden gezien als het fundament van de Nederlandse economie. Naast onder meer exportfinanciering en investeringsleningen verschaft Invest International daarom ook equityfinanciering.

Nooit als enige investeerder

Eelco Benink, manager Private Equity & Fund of Funds: “Wij kunnen kapitaal verstrekken tussen de twee en tien miljoen euro per bedrijf, waarmee we aandelen in een bedrijf en dus zeggenschap in de onderneming krijgen. Dat is heel anders dan bij een lening, waarbij je aflost met rente en wij geen directe stem hebben in een bedrijf. Als equityteam zijn wij direct betrokken en nemen we meestal ook zitting in de raad van commissarissen. Het doel is het bedrijf te helpen groeien, impact te maken, en uiteindelijk ook zelf rendement te krijgen op de investering wanneer de aandelen weer worden verkocht. Overigens stappen wij nooit in als enige investeerder. We werken altijd met een groep van investeerders waarmee het bedrijf een volgende stap kan zetten.”

“Financiering zoals een lening is lastig als je nog geen winst maakt”

Eelco Benink

Invest International

500x500-quote-Eelco-Benink-Invest-international.jpg

Invest International participeert met equity, zowel via investeringsfondsen als rechtstreeks in bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn Incision, dat medische software ontwikkelt (zie kader), The Waste Transformers, dat energie maakt van voedselafval, en Phycom, dat microalgen produceert als voedselalternatief. “Vaak gaat het om vroegefasebedrijven die hoogwaardige, innovatieve technologieën ontwikkelen. Om op te schalen is geld nodig. Financiering zoals een lening is lastig als je nog geen winst maakt. De nodige cashflow ontbeert immers om aflossing en rente te betalen. Bovendien zijn de investeringsbedragen vaak te klein voor veel banken en private-equity-investeerders. Invest International is additioneel aan de markt en opgericht om dergelijke Nederlandse bedrijven verder te helpen.”

Energie van de toekomst

Voorwaarde is wel dat investeringen aansluiten bij de transitiedoelen van Invest International en impact maken op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo kun je de investering in Incision koppelen aan SDG 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’. “Voor equity richten wij ons verder op thema’s als duurzaam transport, elektrische voertuigen en energie van de toekomst met een grote rol voor groene waterstof. Mkb’ers die internationaal impact maken op deze thema’s en financiering nodig hebben, kunnen bij ons aankloppen. Hierbij zoeken wij naar bedrijven die al omzet hebben en waarvan we verwachten dat ze maximaal twee à drie jaar nodig hebben om winstgevend te zijn.”

Equity is groeigeld, maar kan een bedrijf ook veel brengen op het vlak van environmental, social en governance en professionalisering. “We krijgen immers een stukje van het bedrijf en nemen daarom onder meer de strategie van het bedrijf onder de loep. We bekijken ook de governance (toezicht) en de financiën om waar nodig bij te sturen. Verder geeft deze werkwijze bedrijven toegang tot expertise van onze investmentmanagers en een netwerk van internationale contacten. Denk aan ambassades waarmee we samenwerken en onze country representatives in Nigeria, Zuid-Afrika, Marokko, Kenia en Vietnam.”

“Het doel is het bedrijf te helpen groeien en impact te maken”

Op termijn is het doel van een equity-investering om het bedrijf gezond achter te laten en de aandelen of een deel daarvan met winst te verkopen. “We zijn voor een aantal jaar onderdeel van het bedrijf en moeten er dan weer uitstappen, meestal na vier tot zeven jaar. Samen met het bedrijf bepalen we hiervoor een ‘exitstrategie’. Het is belangrijk dat er vanaf het begin al een beeld is van hoe de exit eruit zou kunnen zien, omdat dit heel bepalend is voor de richting waarin het bedrijf zich ontwikkelt.”

Chirurgische kennis wereldwijd optimaliseren

Onlangs deed Invest International een aandeleninvestering van drie miljoen euro in Incision. Dit snelgroeiende bedrijf uit Amsterdam is gespecialiseerd in medische software voor chirurgische zorg. Incisions digitale oplossingen helpen ziekenhuizen om prestaties te verbeteren en chirurgische teams efficiënter te opereren. “Alles wat wij doen, is gericht op het ondersteunen van klinische teams. Dat is cruciaal voor goede zorgverlening. Onze software heeft wereldwijd al geleid tot succesvolle implementaties in ziekenhuizen, waar het de doorlooptijd van processen heeft verkort en de prestaties van het ok-personeel heeft verbeterd”, aldus Ritsaart van Montfrans, CEO van Incision. “De investering van Invest International stelt ons in staat deze producten, naast in Europa en het Midden-Oosten, nu ook in de Verenigde Staten versneld uit te rollen, nu we contracten hebben gesloten met grote Amerikaanse ziekenhuisketens.” Invest International voegt zich met de investering bij een consortium van op gezondheidszorg gerichte institutionele investeerders, waaronder SHS, Alafi Ventures en Rubio Impact Ventures.

Over Invest International

Invest International ondersteunt Nederlandse bedrijven bij het internationaal financieren van innovatieve oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals van de VN en aan het toekomstige verdienvermogen van BV Nederland. Vandaar de slogan ‘Dutch solutions for global challenges’.

Lianne de Vries

Invest International | Incision