skipToContentskipToFooter

SUBSIDIE VOOR EIGEN BATTERIJ

S

IenW consulteert ondernemers

Bedrijven die zelf opgewekte stroom willen opslaan om niet of minder afhankelijk te zijn van het publieke net, zouden daarvoor subsidie moeten krijgen. Die wens komt naar voren uit internetconsultaties van de overheid.

Er is behoefte aan subsidie voor batterijpak- ketten die bedrijven zelf willen aanschaffen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de internetconsultaties die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onder ondernemers heeft gehouden in de aanloop naar emissievrije wegmobiliteit in 2050. Het ministerie werkt momenteel aan een subsidieregeling voor privatelaadinfrastructuur voor bedrijven, omdat die moeten worden gestimuleerd om elektrisch te rijden. 

“Veel bedrijven hebben geen idee van hun huidige verbruik, het piekvermogen en het toekomstige verbruik”

Geert van Eijk, beleidsadviseur Vervoer

evofenedex

Consulttie-nal-2.jpg

Een landelijk dekkend netwerk van publieke laadpalen is er voorlopig nog niet. Daarom moet een subsidieregeling de aanleg van privatelaadinfrastructuur aanmoedigen. Daarvoor is de Subsidie Privé Laad- infrastructuur (SPriLA) bedacht.

Onderscheid gewenst

In de internetconsultaties hebben bedrijven erop gewezen dat er een zekere mate van onderscheid moet komen bij de toewijzing van subsidies. “Voor bedrijven waarbij het publieke netwerk voorlopig geen soelaas biedt, is het belangrijker dat ze hun zelf opgewekte stroom kunnen opslaan dan voor bedrijven die zo’n batterijhuisje als nice to have beschouwen. Die laatste groep wil je uiteraard liever niet subsidiëren”, zegt Geert van Eijk, beleidsadviseur Vervoer bij evofenedex.

Volgens hem verwerken en analyseren ambtenaren op het ministerie van IenW momenteel alle bijdragen van ondernemers. Het verzoek om subsidiëring van batterijopslag is voor het ministerie een nieuw element dat nog zal worden toegevoegd. Zo zal er zo goed als zeker ook een aanpassing komen van subsidiebedragen aan het benodigde laadvermogen; hoe meer vermogen, hoe hoger de subsidie. Maar het is al duidelijk dat dat niet om enorme bedragen gaat. De subsidiebijdragen worden omschreven als ‘beperkt’. Zoals het er nu naar uitziet, presenteert het ministerie vóór de zomer de aangepaste plannen, waarna vanaf september de subsidieregeling van start gaat.

Quickscan

Ander belangrijk nieuws is dat evofenedex in samenwerking met partijen als TLN, TVM en ElaadNL een conceptovereenkomst heeft opgesteld die het voor bedrijven mogelijk maakt om zelf opgewekte stroom door te verkopen aan een collegabedrijf. Tot nu toe lag dat vooral juridisch moeilijk, maar met de eind mei gepresenteerde overeenkomst wordt dat toch mogelijk. Niet onbelangrijk, want op deze manier kunnen bedrijven op bedrijventerreinen de beschikbare stroom beter verdelen. “Veel bedrijven hebben geen idee van hun huidige verbruik, het piekvermogen en het toekomstige verbruik”, zegt Van Eijk. “Het is belangrijk dat dit in kaart wordt gebracht. Daarom lanceren we nog vóór deze zomer een quickscan, waarbij een logistiek consultant de toekomstige stroombehoefte komt meten.”

Zodra er meer bekend is over de quickscan en subsidieregeling melden we dat via evofenedex Actueel. Nog geen abonnement op deze nieuwsbrief? Leden kunnen zich gratis aanmelden.

Guus Peters

Guus Peters