skipToContentskipToFooter

TORENHOGE BOETES VANWEGE INKLIMMERS

T

Engeland treedt veel strenger op tegen bedrijven

De verminderde media-aandacht voor vluchtelingen die illegaal aan boord van een vrachtauto Engeland proberen te bereiken, zegt niets. De kwestie is nog superactueel en de Britse overheid legt inmiddels boetes op die hoger reiken dan de Tower Bridge.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft al geruime tijd last van illegale immigratie, de Brexit heeft daar weinig aan veranderd. Vluchtelingen wagen nog steeds met grote regelmaat de oversteek over Het Kanaal. Daarnaast proberen vele andere aan boord te komen van vrachtauto’s die op Engeland rijden. Alleen al in 2022 trof de Britse politie bijna vierduizend verstekelingen aan in trucks die vanaf het Europese vasteland kwamen. Mede om die reden zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Britse immigratie- en asielstelsel, waarbij vooral ook de transportsector wordt aangesproken. Het VK wil dat vervoerders meer maatregelen nemen om hun voertuigen beter te beveiligen tegen inklimmers.

Forse bedragen

Daartoe is het al langer bestaande Clandestine Entrant Civil Penalty Scheme, een civielrechtelijk boetestelsel, flink aangescherpt. Daarbij zijn er in 2024 meteen fiks hogere boetebedragen ingevoerd. Zo volgt er een boete als er illegale immigranten in de laadruimte van een truck worden aangetroffen en een extra boete als het voertuig – naar het oordeel van Britse overheidsfunctionarissen – niet voldoende is beveiligd. Dat laatste kan ook gebeuren als er geen inklimmers worden aangetroffen.

Het gaat daarbij om forse bedragen. Slechte beveiliging kost maximaal 6000 pond (ruim 7000 euro) en wanneer er inklimmers worden aangetroffen komt daar maximaal 10.000 pond (ruim 11.000 euro) bij. En dat dan per inklimmer én per verantwoordelijke persoon bij de organisatie. Niet alleen de chauffeur krijgt dus de boete, maar ook de verantwoordelijken bij het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het transport. Bijvoorbeeld de transportcoördinator en de directeur.

“Er zijn erg schrijnende praktijkvoorbeelden”

Marina Allewijn

ledenadviseur bij TLN

Inklimmers-2.jpg

Misverstanden

Dat kan duizelingwekkende boetebedragen opleveren, die het rendement van een rit op Engeland meer dan doen verdampen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) hield medio april een informatiebijeenkomst over het inklimmersprobleem, waarbij medewerkers van de UK Border Force, de Britse grensbewakingsdienst, aanwezig waren.

“Die hebben de nieuwe regels uitgelegd en konden vragen van aanwezigen beantwoorden”, zegt Marina Allewijn, ledenadviseur bij TLN Internationaal. “Maar er zaten geen Britse beleidsmakers aan tafel, bij de Border Force zitten uitvoerders. Wat wel duidelijk werd, is dat Engeland af wil van de enorme toestroom van immigranten en dat het om die reden maatregelen als deze neemt.”

De bijeenkomst bracht tevens aan het licht dat er wederzijds de nodige misverstanden bestaan. Zo gaven de Border Force-medewerkers tips over het regelmatig zelf checken van de lading op ongewenste passagiers, maar maakten transporteurs duidelijk dat dat lang niet altijd kan. Al was het maar omdat veel trailers voorafgaand aan de rit verzegeld worden. Het verbreken van dat zegel zorgt voor onoverkomelijke problemen aan de grens. “Dat van die verzegeling wisten de Border Force-mensen niet, dus dat was wel verhelderend”, glimlacht Allewijn.

“De chauffeur belde de Britse politie, maar werd vervolgens zelf gearresteerd”

Schade

Inklimmers zorgen daarnaast voor veel bijkomende problemen. Zo proberen ze steeds eerder aan boord te komen, omdat truckparkings in de buurt van de kust bijna allemaal gesloten zijn. Dat brengt met zich mee dat ze langer in de truck verblijven en bij het ontbreken van een toilet hun behoefte doen op of tussen de lading. Dat kan schade opleveren en in het ergste geval weigert de ontvangende partij de lading. Maar het kan allemaal nog erger, zegt Allewijn. “Er zijn erg schrijnende praktijkvoorbeelden. Zo was er een chauffeur die, eenmaal in Engeland, erachter kwam dat hij tóch illegale immigranten aan boord had. Hij belde de politie en die kwam ook, maar arresteerde vervolgens de chauffeur en liet de immigranten gaan. Dat is wel een heel wonderlijke gang van zaken”, aldus Allewijn.

Peter Teunisse, ledenadviseur Internationaal Ondernemen bij evofenedex, erkent dat de problematiek van inklimmers in vrachtauto’s nog steeds actueel is. “Op een gegeven moment verslapt de aandacht bij transportbedrijven en chauffeurs, maar daar is nog niet echt reden voor. Niet voor niets nemen de Britten nu dit soort maatregelen.”

Volgens Teunisse kiest een flink aantal Nederlandse vervoerders inmiddels voor de oversteek via Hoek van Holland. “Die haven is een beetje uit beeld geraakt bij illegale immigranten. Er was een tijdje terug een toename van het aantal gevallen vanuit Duinkerken, maar in Hoek van Holland zijn de problemen altijd kleiner geweest.” Volgens TLN heeft Stena Line, dat de veerdienst van Hoek van Holland naar het Engelse Harwich onderhoudt, verklaard dat het de beveiliging in ‘Hoek’ stevig heeft opgevoerd; elke truck wordt streng gecontroleerd voordat die de boot op mag.

“Er is niet echt reden voor het laten verslappen van de aandacht”

ledenadviseur Peter Teunisse

evofenedex

Inklimmers-3.jpg

Immigration and Asylum Act

De basis voor alle nieuwe boeteregels is de Engelse Immigration and Asylum Act uit 1999. Daarin staat dat er boetes wordt opgelegd aan partijen die verantwoorde- lijk zijn voor het binnenbrengen van zoge- noemde clandestine entrants, oftewel illegale immigranten. Bij een losse oplegger wordt de eigenaar, huurder of gebruiker ervan verantwoordelijk gehouden, bij trucks met gekoppelde opleggers is het de eigenaar, huurder of de chauffeur van de combinatie. Het is daarbij niet relevant of de ‘verantwoordelijke partijen’ wisten of konden vermoeden dat er verstekelingen aan boord zijn. Beroep aantekenen is erg ingewikkeld, omdat er aan een indrukwekkend aantal voorwaarden moet worden voldaan.

Guus Peters

Getty Images