skipToContentskipToFooter

De geschiedenis van evofenedex

Ondernemers werken in een wereld die snel verandert. Waarin hun bedrijfsvoering steeds vaker afhankelijk is van het internationale speelveld, of ze nu internationaal ondernemen of niet. In deze wereld zijn logistiek en export door globalisering, opgeknipte productieketens en digitalisering steeds meer met elkaar verweven geraakt. Als antwoord hierop ontstond in 2017 ondernemersvereniging evofenedex, gevormd door de verenigingen EVO en Fenedex.

EVO

In 1940 richtten enkele eigen vervoerders, waaronder Philips en Unilever, de Eigen Vervoerders Organisatie (E.V.O.) op. Bedrijven met een eigen wagenpark uit de handel, industrie, bouw, nijverheid, detailhandel, openbare nutsbedrijven en gemeenten werden lid. Al snel wijzigde de naam in Algemene Verladers- en Eigen Vervoerders Organisatie (EVO); ondernemers zetten immers niet alleen eigen voertuigen in, maar besteedden hun vervoer ook steeds meer uit aan transporteurs, binnenvaarders, containerlijnvaartmaatschappijen, spoorvervoerders en lucht- en expresvervoerders.

Handelaren en producenten zijn voor hun succes afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden zij zich ook dagelijks bezig met het slim organiseren van hun goederenstroom. Via EVO verkregen en deelden zij kennis, innoveerden zij, hielden zij de transportmarkt scherp en maakten zij zich sterk voor slimme logistiek en werkbare regels.

Fenedex

In 1954 richtten een tiental exporteurs, die binnen een exportnetwerk kennis en ervaring wilden uitwisselen, de Federatie van Nederlandse exporteurs (Fenedex) op. De doelstelling daarbij was om de kwaliteit van het exporteren en het internationaliseren van het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen, in het bijzonder die van de leden.

Al op de eerste ledenvergadering stonden onderwerpen op de agenda die vandaag de dag nog spelen: het nut van exportkredietgaranties en het vinden van betrouwbare agenten in het buitenland. In 1954 riep Fenedex haar leden op om melding te maken van belemmeringen die zij ondervonden door hoge invoertarieven. Het eerste onderwerp voor belangenbehartiging was een feit. In 1992 werden de Europese binnengrenzen opgeheven. Deze ontwikkeling had flinke consequenties voor exporteurs; Fenedex startte daarom bijvoorbeeld met de training ‘Btw bij leveringen in Europa in en na 1992'. In een steeds meer globaliserende wereld bleef Fenedex zich in het nieuwe millennium sterk maken voor open grenzen, eerlijke spelregels en eenvoudige handel.

Het aantal Nederlanders dat werkzaam is bij internationaal opererende ondernemers groeide gestaag naar meer dan twee miljoen. Zij verdienden een derde van ons nationale inkomen.

evofenedex

Sinds 2017 vormen de leden van het voormalige EVO en Fenedex samen ondernemersvereniging evofenedex, een netwerk van bedrijven met een logistieke of internationale operatie. Met meer dan 10.000 leden en een uniek netwerk in binnen- en buitenland, is evofenedex de nummer 1 belangenbehartiger voor logistiek en internationaal ondernemen in Nederland. Door gezamenlijk hindernissen weg te nemen, grootschalig kennis te delen en een mix van vooruitstrevende producten en innovatieve diensten te bieden, helpen wij bedrijven bij het vergroten van hun wendbaarheid en het optimaliseren van hun activiteiten. Door de twee specifieke werelden van internationale handel en logistiek bij elkaar te brengen worden grenzen verlegd en nieuwe kansen gecreëerd.

Vragen over evofenedex?

Sander en zijn team helpen je graag verder

Sander Zandvoort - evofenedex algemeen