VCA cursussen

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om jou veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is meer dan een checklist. Het VCA-diploma voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt het certificaat internationaal toepasbaar. Het VCA diploma is er voor medewerkers en managers die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico of die werkzaam zijn in een omgeving met verhoogd risico, zoals bouwplaatsen, petrochemische bedrijven, laad- en losplaatsen.