skipToContentskipToFooter

Handvat gezamenlijke waarden voor vervoerders en verladers

De International Road Transport Union (IRU), de Global Shippers' Alliance (GSA) en de International Transport Workers' Federation (ITF) werken vanuit Europees initiatief samen om de omgang met vrachtautochauffeurs op laad- en loslocaties en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit moet bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het chauffeursvak en het terugdringen van de chauffeurstekorten.

Op basis van dit initiatief ontwikkelde evofenedex voor haar achterban het ‘Handvat gezamenlijke waarden voor vervoerders en verladers’. Dit handvat biedt verladers en vervoerders de mogelijkheid om gezamenlijke waarden uit te dragen en deze zichtbaar te maken aan vrachtautochauffeurs.

Het handvat staat voor goed werkgeverschap en voor het goed behandelen van chauffeurs die bij jouw bedrijf komen laden of lossen. Of je nu verlader, vervoerder of ontvanger bent: je toont hiermee aan dat je zorgdraagt voor correcte behandeling van alle personen die aanwezig zijn op jouw bedrijfslocatie. Dit gaat verder dan alleen een veilige en gezonde werkomgeving. Met het uitdragen van gezamenlijke waarden draag je bij aan een goede werkomgeving, waarbij duidelijk is van wie wat verwacht mag worden en dat medewerkers op een prettige manier hun werk kunnen doen. 

De 7 basisprincipes van het handvat

 1. Wegvervoer is van cruciaal belang voor de mobiliteit, supplychains en de wereldeconomie.
 2. Professionele vrachtautochauffeurs zijn onmisbaar in de supplychain en verdienen daarom een respectvolle behandeling.
 3. Een correcte behandeling van chauffeurs op laad- en losplekken is van essentieel belang om het welzijn te bevorderen, het beroep aantrekkelijker te maken en het chauffeurstekort aan te pakken.
 4. Een gebrek aan veilige toegang tot sanitaire voorzieningen, zoals schone toiletten en wasgelegenheid, een pauzeergelegenheid en veilige parkeerplaatsen heeft directe invloed op de gezondheid, vitaliteit, veiligheid en het welzijn van chauffeurs.
 5. Goede en veilige omstandigheden dragen bovendien bij aan het behoud van de huidige (vergrijzende) chauffeurs en het aantrekken van jonge (en vrouwelijke) chauffeurs .
 6. Naleving van de wet, wederzijds respect en niet-discriminerende communicatie tussen alle partijen zijn de kern van deze gemeenschappelijke waarden.
 7. Wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de logistieke keten dragen bij aan een duurzamere toekomst voor het wegvervoer.

"Helder en duidelijk communiceren naar de chauffeur is een kleine moeite"

Pageheader-small-vrachtbrief-2080x868.jpg

Gezamenlijke basisprincipes verladers

Verladers die de meerwaarde erkennen van een goede relatie met toeleverende chauffeurs doen er verstandig aan om zich te commiteren aan de onderstaande basisprincipes.

 1. Een vriendelijke, correcte ontvangst en goede behandeling van chauffeurs vinden wij belangrijk. Een kopje koffie of iets te drinken aanbieden en de wificode verstrekken, vinden we vanzelfsprekend.
 2. We zorgen voor gratis toegankelijke, goed verlichte, schone en veilige sanitaire voorzieningen voor vrouwen en mannen.
 3. We bieden rookvrije, veilige en schone faciliteiten, zoals een was- of pauzeergelegenheid, voor mannen en vrouwen.
 4. Indien mogelijk geven we chauffeurs toegang tot veilige en beveiligde parkeergelegenheid voor vrachtwagens, ook ’s nachts.
 5. De veiligheid en het welzijn van chauffeurs bij het laden en lossen en op het terrein vinden we belangrijk.
 6. We zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel om goederen te verwerken en chauffeurs te assisteren.
 7. We geven veiligheidsinstructies en zorgen ervoor dat de juiste gebieden goed verlicht zijn, dat er voetgangerszones en wachtzones duidelijk zijn gemarkeerd en dat er voldoende ruimte is voor vrachtwagens om te manoeuvreren.
 8. We proberen wachttijden te voorkomen. Als er toch een vertraging of incident ontstaat, dan communiceren we dit duidelijk en zo snel mogelijk naar de chauffeur. Daarnaast bieden we de chauffeur ook een schone en veilige pauzeerruimte aan, inclusief iets te drinken.
 9. We respecteren de rij- en rusttijdregels, werktijd- en tachograafvoorschriften. We zorgen ervoor dat de vrachtpapieren zo snel mogelijk gereed zijn om onnodig oponthoud te voorkomen en om voldoende rij- en rusttijd over te houden. 

"Een kopje koffie of iets te drinken aanbieden aan een vrachtautochauffeur, zou vanzelfsprekend moeten zijn"

Basisbestand-pageheader-small-2080x868-chauffeur-met-koffiebeker.jpg

Gezamenlijke basisprincipes vervoerders

Ook vervoerders kunnen hun steentje bijdragen aan betere werkomstandigheden voor chauffeurs. Je kunt bijvoorbeeld heldere contractafspraken maken en daarin onderstaande punten vastleggen.

 • We zorgen - conform afspraak - voor goed uitgeruste vrachtauto’s, die laad- en lostaken vergemakkelijken.
 • We zorgen ervoor dat chauffeurs goed getraind zijn en voor eerlijke en wettelijk contractuele regelingen.
 • We communiceren helder en duidelijk naar de chauffeur en geven de juiste informatie over ophaal- en afleverlocaties.
 • We respecteren de rij- en rusttijden van chauffeurs en informeren ruim van tevoren over hun resterende rij- en werktijd of noodzakelijke pauzes.

"Een veilige werkomgeving zorgt voor behoud van je mannelijke en vrouwelijke chauffeurs"

Basisbestand-pageheader-small-2080x868-logistieke-dienstenvoorwaarden.jpg

Basisprincipes voor vrachtautochauffeurs

Om de samenwerking tussen verladers, vervoerders en chauffeurs te optimaliseren, vragen verladers en vervoerders aan chauffeurs om de volgende basisprincipes in acht te nemen:

 • De chauffeur gebruikt alle faciliteiten, waaronder toiletten, pauzeruimtes en cafetaria's, respectvol.
 • De chauffeur vind zijn eigen veiligheid en gezondheid belangrijk en gebruikt de arbeids- en beschermingsmiddelen op de juiste wijze.
 • De chauffeur respecteert en volgt de veiligheidsvoorschriften en andere instructies ter plaatse op.
 • De chauffeur communiceert duidelijk over incidenten, vroege of late aankomsten, productproblemen en laad- en losactiviteiten. Ook informeert de chauffeur medewerkers bij de ontvangst-verzendlocatie over de resterende rij- en werktijd of noodzakelijke pauzes.