skipToContentskipToFooter

Experts over de supplychain van de toekomst

28-09-2023 De toekomst van de supplychains vraagt om flexibiliteit en transparantie. Digitalisering is een belangrijk middel om die doelen te bereiken, maar er zitten ook haken en ogen aan. Zorg in ieder geval dat je als bedrijf eigenaar van de data blijft, zo concluderen experts die de afgelopen tijd om de tafel zaten bij evofenedex om te praten over de toekomstige ketens.

De vraag bij veel bedrijven is niet of maar hóé ze moeten digitaliseren. En hoe zit het met de bescherming van data? Wordt de General Data Protection Regulation – in Nederland beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming – gewaarborgd? In het mondiale speelveld wordt er immers totaal anders gedacht over privacy en gegevens delen. 

Daphne Muller, manager Alliances, Ecosystem & Support bij Nextcloud, ziet dat bedrijven onvoldoende bewust zijn van de risico’s op het laatstgenoemde gebied. “Voor vele bedrijven vormen ERP-systemen de basis. Een uitdaging wordt het naleven en borgen van privacyregels, want dat wordt nog weleens over het hoofd gezien. Eenmaal in verkeerde handen kan dit enorme risico’s met zich meebrengen. Denk aan het stelen van bedrijfsgegevens.”

Tweedeling

Een bijkomend probleem is dat bedrijven steeds minder zicht hebben op hun totale IT-infrastructuur. “We hebben in de afgelopen periode gezien dat bij instabiliteit IT-systemen anders reageren dan verwacht”, legt Johan Kerver, managementteamlid Supply Chain bij evofenedex, uit. “Systemen bleken onbruikbaar te zijn en niet meer te voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor de gewone ondernemer is het niet meer te begrijpen hoe systemen werken, alleen nog voor infrastructuur omarmen en privacy waarborgen en bedrijven die met houtje-touwtje-oplossingen systemen aan elkaar knopen. “Voor deze laatste groep is het ontzettend lastig om een stap terug te doen en met een goede basis te beginnen.”

Volgens haar zijn er grofweg drie mogelijkheden voor deze bedrijven: “Of ze worden meegezogen in de ontwikkeling van big tech zoals een platform, of ze worden gedwongen door overheidsinterventie of we gaan zien dat alleen de sterkste bedrijven overleven.” Muller zet echter vraagtekens bij de rol van big tech. “Deze bedrijven zijn niet innovatief, maar kopen allerlei kleine partijen op en bouwen zo een machtspositie op. Platformen zijn een mooie ontwikkeling om partijen aan elkaar te verbinden. Maar dat biedt vooral kansen voor de eigenaren van een platform. Want in hoeverre kun je als bedrijf je autonomie bewaren? Je moet je aanpassen aan het platform, waarbij het eigenbelang is om makkelijk te kunnen samenwerken met andere software en platformen en flexibel te zijn. Volgens mij is het belangrijk dat je eigenaar blijft van je data, zodat je in de toekomst eventueel kunt switchen van aanbieder.”

“De vraag is of we in de toekomst echt wel data willen delen met vreemden.”

Joyce Bliek, directeur Digitale Transformatie bij ondermeer Havenbedrijf Rotterdam en Lely
joyce_bliek.jpg

Privacyparadox

Naast dit aspect is het eerdergenoemde privacyvraagstuk van belang. De gemiddelde gebruiker van software accepteert de voorwaarden en klikt op akkoord. Bliek: “Wat dat betreft is het belangrijk dat privacy goed is geregeld. Dat is niet alleen nodig om boetes te voorkomen die mogelijk opgelegd kunnen worden, maar juist om je bedrijf te beschermen.” Muller is het daarmee eens. “Er is sprake van een privacyparadox. Als je in gesprek gaat met mensen, zegt iedereen dat privacy heel belangrijk is. Maar in de praktijk gebruiken mensen geen privacyvriendelijke software, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze geen keus hebben en zich letterlijk blindstaren op de marktleider van het desbetreffende softwareproduct. Directies zijn vaak verbaasd wanneer ze Nextcloud-software voor het eerst gebruiken. Ze komen er dan namelijk achter dat er serieuze opensource-alternatieven zijn, waarbij ze controle houden over hun data en geen vendor lock-in krijgen.”

Data delen

Volgens het drietal is het voor bedrijven verstandig om een goede visie op te stellen over hoe ze omgaan met data en het delen ervan. Maar door verschillende lagen en belangen binnen bedrijven is dat lastig. “Vanuit de supplychainprofes-sionals is er een grote bereidheid data te delen om de logis-tiek te verbeteren, maar in de directiekamers is er meer te-rughoudendheid”, aldus Kerver. “Daar wordt gevreesd voor de concurrentiepositie. Dat zorgt voor vertraging en terug-houdendheid.” Bliek herkent dit: “De vraag is dan ook of we in de toekomst echt wel data willen delen met vreemden.” Voordat deze vraag te beantwoorden is, moet het duidelijk zijn welk probleem er eigenlijk moet worden opgelost, schetst Muller. “Niet altijd is IT de oplossing. We zien dat steeds meer systemen betaalbaar en beschikbaar zijn voor grotere groepen. Dat helpt, maar lang niet voor iedereen. De nieuwste trend is dat ik met bedrijven in gesprek ga en dat ze komen met termen als kunstmatige intelligentie en blockchain. Ik noem dat ook wel de tech-bullshit-bingo. Het is belangrijk dat je je niet blind staart op big tech en dat digi-talisering een middel is om een probleem op te lossen en geen doel op zich.”

“Houd goed voor ogen wat je met het middel digitalisering wilt bereiken.”

Daphne Muller, manager Alliances, Ecosystem & Support bij Nextcloud
daphne_muller.jpg

Volgens Kerver is dat de kern van het verhaal, waarbij evofenedex een belangrijke rol kan spelen richting de toekomst. “De belangrijkste vraag voor een bedrijf is: waar moet je beginnen? Ten eerste begint het met bewustwording. Dat moet echt op alle niveaus, van de directiekamer tot de werkvloer. Verandermanagement is in dit kader belangrijk: hoe kun je de nieuwe systemen goed toepassen in bestaan-de structuren?”

Digitalisering als middel

Digitalisering is dus een middel om een doel te bereiken. Kerver: “Maak een goede afweging welk doel je wilt bereiken met digitalisering. Maak op basis daarvan een businesscase voordat je start en houd daarbij oog voor de lange termijn. Is de gekozen oplossing over een aantal jaar ook nog bruik- baar? Is het een opensource-oplossing, zodat het systeem wendbaar is en je niet afhankelijk bent van een bepaalde oplossing?”

Kerver trekt een parallel met een auto. “Elke garage heeft verschillende gereedschappen, maar niet elk gereedschap is geschikt om jouw auto te repareren. Bewust kiezen is dus belangrijk om uiteindelijk door te kunnen bouwen, maar wees niet bang om te experimenteren. Want ook daarvan kun je leren. Houd het vooral bij jezelf en kijk niet waar de buren mee bezig zijn. Ieder bedrijf is anders. Zorg dat je grip op je eigen data houdt en voorkom dat je vast komt te zitten aan een bepaalde oplossing en leverancier.”

“We hebben in de afgelopen periode gezien dat bij instabiliteit IT-systemen anders reageren dan verwacht.”

Johan Kerver, mangementeamlid Supply Chain bij evofenedex
johan_kerver.jpg

Hype cycle

Waar de drie het zeker over eens zijn is dat bedrijven niet bang moeten zijn om stappen te zetten als het gaat om digitalisering, want dat is zeker de toekomst. “Maar houd goed voor ogen wat je met het middel digitalisering wilt bereiken”, zegt Muller. “Zet dat eerst op een rij voordat je stappen zet.” Volgens Bliek is het voor bedrijven ook belangrijk om rekening te houden met de hype cycle van technologie. “We weten niet wat over pakweg tien jaar de technologische hype is. Wel weten we dat mensen op korte termijn nieuwe technologie overschatten en op lange termijn onderschatten, iets wat we zien gebeuren bij de blockchaintechnologie. Wees daarvan bewust bij het maken van plannen voor de toekomst.”

Dit artikel is geschreven door Job Halkes en eerder verschenen in logisticx nr. 5.

Bezoek kosteloos ICT & Logistiek

Alles over data en digitalisering vindt je tijdens de informatiesessies van evofenedex en logistiek digitaal tijdens deze toonaangevende beurs.