skipToContentskipToFooter

Btw en Ex Works

23-03-2018 In een tweeluik behandelen we btw-vraagstukken. In de eerste aflevering gingen we in op btw bij leveringen binnen de Europese Unie. Deze tweede aflevering behandelt btw en Ex Works.

Veel ondernemers werken met zogenaamde afhaaltransacties. De klant komt de goederen dan zelf halen of regelt transport om dit te doen. Uiteraard is het mogelijk om dan standaard het reguliere btw-tarief toe te passen. Vanuit commercieel oogpunt kiezen ondernemers bij buitenlandse afnemers vaak voor het 0%-tarief. Maar is dat eigenlijk wel correct.

Ex Works

Het is zeker mogelijk om ook bij internationale afhaaltransacties, dus op basis van Ex Works, het btw 0%-tarief toe te passen. Je moet dan wel aan kunnen tonen dat de goederen de EU uit zijn gegaan of vervoerd zijn naar een andere EU-lidstaat. En dat aantonen is bij Ex Works-leveringen nu net het lastige. De koper is namelijk de partij die de goederen komt ophalen en het vervoer en de uitvoeraangifte regelt.

Aantonen documenten

Om bij Ex Works aan te tonen dat goederen naar een andere lidstaat zijn vervoerd, heb je een verzameling van documenten uit de administratie nodig:

 • kopie van de afgetekende vrachtbrief;
 • vervoersverklaring;
 • een schriftelijke bestelling van of correspondentie met de buitenlandse afnemer, waar uit blijkt dat de goederen naar een ander EU lidstaat vervoerd dienen te worden;
 • de op naam van de buitenlandse afnemer gestelde factuur;
 • vervoersbescheiden, bijvoorbeeld CMR-vrachtbrieven;
 • een betaling vanuit het buitenland;
 • een commercieel gebruikelijke ontvangstbevestiging van de goederen van de afnemer.

Vervoersverklaring

Als de afnemer zelf het vervoer van de goederen naar een andere EU lidstaat regelt, zal het lastig zijn om aan te tonen dat de goederen werkelijk naar de andere EU lidstaat zijn vervoerd. Gaat het om een vaste afnemer, dan kan gebruik worden gemaakt van een vervoersverklaring (‘afhaalverklaring’) om het vervoer naar de andere EU lidstaat aan te tonen. In de vervoersverklaring dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

 • de naam van de afnemer;
 • het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd;
 • het factuurnummer waarop de geleverde goederen zijn vermeld;
 • de plaats waar de goederen worden afgeleverd;
 • toezegging van de afnemer dat hij op verzoek van de belastingdienst nadere informatie over de bestemming van de goederen zal geven.

Als je met de administratie niet kunt aantonen dat de goederen daadwerkelijk naar een andere EU-lidstaat zijn vervoerd, of de EU hebben verlaten, dien je alsnog btw in rekening te brengen.

Lees hier het eerste artikel 'btw bij levering binnen de Europese Unie'.