skipToContentskipToFooter

Veilig vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen, de laatste ontwikkelingen

15-03-2023 De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen, waarvan ook evofenedex deel uitmaakt, brengt jaarlijks verladers, vervoerders, infrabeheerders en toezicht samen om actuele onderwerpen op het gebied van gevaarlijke stoffen te bespreken. Dit jaar staan onder meer de risico’s van nieuwe brandstoffen op de agenda.

Door de energietransitie worden steeds meer vrachtauto’s aangedreven door batterijen of alternatieve brandstoffen. Het Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) doet onderzoek naar de risico’s als dergelijke vrachtauto’s op BRZO-terreinen - waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt - komen. De NIPV praat belanghebbenden hierover op 21 april bij tijdens de jaarlijkse dag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG).

Leren van incidenten

Op de agenda staat ook een alternatieve benadering waarmee NS incidenten wil onderzoeken, waarbij er te vaak wordt verwezen naar de mens als oorzaak van een incident. Interessant om te weten is wat dan de achterliggende reden is. Ook de binnenvaart maakt werk van het leren van incidenten, Platform Zero Incidents vertelt over hun aanpak.

Presentatie conceptversie PGS 31

Om de veiligheid van het spoorvervoer verder te verbeteren, worden actuele meetgegevens van de infra en de wielassen van wagons steeds belangrijker. ProRail en Railexperts geven een presentatie over hoe dit er in de praktijk uit ziet. Tot slot wordt binnenkort de conceptversie van de PGS 31 (bulk opslag overige gevaarlijke stoffen) gepubliceerd. Deze bevat de nodige aanscherpingen met betrekking tot arbeids- en brandveiligheid.

Wil jij ook bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van veilig vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen? Meld je dan aan voor de CTGG-dag op vrijdag 21 april. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de CTGG.