skipToContentskipToFooter

Duitsland verplicht compensatie CO2-uitstoot bij transport

Als eerste Europese land gaat Duitsland betalingen voor CO2-uitstoot verplicht stellen. Zes antwoorden op praktische vragen.

Waarom moet er betaald worden?

Duitsland heeft, net als Nederland, een programma opgesteld om de klimaatdoelen van Parijs te behalen. Een van de ingrijpende maatregelen van dit Duitse Klimatschutzprogram is dat de transportsector moet betalen voor de CO2-uitstoot. Deze maatregel heeft tot doel in 2030 50% minder CO2 uit te stoten.

Hoe wordt de beprijzing berekend?

Een ton CO2-uitstoot kost vanaf 2021 10 euro. Daarna gaat de prijs omhoog tot 35 euro in 2025. Vanaf 2026 beperkt Duitsland het totale aantal uitstootrechten in een handelssysteem. Marktwerking moet dan de prijs bepalen met een minimumprijs van 35 euro en een maximumprijs van 60 euro per ton CO2 -uitstoot.

Wat gaat mij dit kosten?

Ter illustratie: als een vrachtwagen een gemiddeld verbruik aan diesel heeft van 1 liter per 3 kilometer, dan produceert hij 860 gram CO2 per km. De afstand tussen Amsterdam en Berlijn is 656 km. Hieruit volgt dat er in totaal 589 kg CO2 geproduceerd wordt tijdens een enkele rit. Dit betekent dat een rit ongeveer 5,89 euro kost aan CO2-compensatiekosten. Een retour kost dan ongeveer 11,78 euro aan CO2- compensatie. Vanaf 2026 zou dit bedrag op kunnen lopen van minimaal 45 euro tot aximaal 78 euro per rit op deze afstand. De kosten worden betaald door een CO2 -heffing op benzine, diesel, stookolie en aardgas. Benzine en diesel worden in eerste instantie ongeveer drie cent duurder. In de tweede fase (vanaf 2026) komt er nog een verhoging van negen tot vijftien cent per liter bij.

Wanneer wordt dit allemaal van kracht?

Duitsland heeft in mei 2019 een eerste versie van deze plannen gepresenteerd. Na lang onderhandelen, zijn de plannen iets aangepast en vorig jaar goedgekeurd door het Duitse parlement. De CO2 -heffing blijft onderdeel van dit pakket. De plannen in de huidige vorm worden per 1 januari 2021 van kracht.

Wat zijn de gevolgen voor mijn transport?

Transport naar Duitsland krijgt op deze manier een extra kostencomponent. En deze zal in de prijs uiteindelijk verrekend moeten worden. Daardoor wordt optimalisatie van het transport nog belangrijker. Is de vrachtauto voldoende gevuld? Kan het transport via een andere modaliteit? Het doel kan zijn de ritten efficiënter te maken of in elk geval de CO2-uitstoot van het wagenpark kleiner te maken. Dat kun je realiseren door zuiniger te gaan rijden of te kiezen voor een andere brandstofsoort.

Waar kan ik mee beginnen?

Inventariseer de ritten van dit moment naar Duitsland om een beeld te krijgen van wat je te wachten staat. Wij werken samen met BigMile. BigMile biedt een CO2-uitstoot tool aan die eenvoudig per rit aangeeft hoeveel uitstoot de vrachtauto genereert. Met behulp van dit systeem kunnen eenvoudig rapportages worden gegenereerd krijg je een duidelijk overzicht.