skipToContentskipToFooter

Nieuwe exportverboden op goederen die militair gebruikt kunnen worden

01-03-2023 De Europese Unie heeft onlangs het tiende sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. De nieuwe sancties bestaan uit aanvullende verboden op export en import. Ook zijn er personen en entiteiten toegevoegd aan de sanctielijst. De Europese Unie wil met deze nieuwe maatregelen de druk op Rusland verder verhogen.

De sancties blijven volgens de Europese Unie (EU) nodig om maximale druk uit te oefenen op Rusland, om dit land zo te dwingen zijn agressie in Oekraïne te beëindigen. Het nieuwe sanctiepakket raakt meer dan 11 miljard euro aan handelsvolume van Rusland. In het nieuwe pakket zijn aanvullende verboden opgenomen voor het exporteren van bepaalde goederen. Zoals elektronica, industriële goederen, gespecialiseerde voertuigen en onderdelen voor vrachtauto’s en straalmotoren.

Thermische camera's

Het tiende sanctiepakket omvat ook nieuwe exportverboden op goederen die militair gebruikt kunnen worden. Denk bij deze zogeheten dual-use-goederen aan producten en halffabricaten die Rusland kan gebruiken voor het produceren en onderhouden van onder meer drones, raketten, tanks, vliegtuigen en helikopters. Daarnaast komen er beperkingen op de export van bepaalde zeldzame grondstoffen en thermische camera's. Bovendien zijn er 121 personen en entiteiten toegevoegd aan de bestaande sanctielijst.

Voor import vanuit Rusland zijn verboden ingesteld voor asfalt, synthetische rubbers en bitumen.

Strafbaar

Voor de EU zit er qua mogelijk nieuwe maatregelen tegen Rusland niet veel gas meer in de tank. De aandacht van Brussel verschuift dan ook meer naar het handhaven van alle sancties die al zijn opgelegd. Deze worden door sommige bedrijven slecht nageleefd of zelfs - al dan niet bewust - ontdoken. Dit is strafbaar.

Het volledige overzicht van het tiende sanctiepakket staat op de sanctiepagina van de EU.