skipToContentskipToFooter

Oplossingen nodig voor inzicht in toekomstige ketens

09-05-2022 De oorlog in Oekraïne en de aan Rusland opgelegde sancties verstoren handelsketens wereldwijd in een al ontregelde wereldmarkt. Nederland is daar met haar open en exportgerichte economie als logistieke draaischijf van Europa zeer gevoelig voor. Handels- en productiebedrijven worden hierdoor direct en indirect geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van logistiek en internationale handel. Tegelijkertijd moeten bedrijven nadenken over verschillende uitdagingen voor de lange termijn; duurzamer produceren, minder CO2 uitstoten en de bijbehorende energietransitie vormgeven. Daarom gaan evofenedex en TNO een samenwerking aan op het thema ‘Supply chain van de Toekomst’.

Als kennisknooppunt voor handel en logistiek spreekt evofenedex de taal van verladers en TNO biedt als kennisinstituut oplossingen voor de innovatie uitdagingen in de logistieke keten. Zo ontstaat met deze samenwerking een krachtige combinatie. De structurele ontregeling van handelsketens laat zien dat het noodzakelijk is om te komen tot een versnelde transitie naar meer weerbare en duurzame ketens. Het spreiden van risico’s, het flexibele inrichten van logistiek, meer oog voor IMVO en het verder terugbrengen van CO2-uitstoot worden belangrijke pijlers in de Supply Chain van de Toekomst. Digitalisering is een belangrijk fundament voor deze innovatie in de keten en een middel om meer inzicht te krijgen in de genoemde thema’s en geeft ook toegang tot nieuwe afzetkanalen en logistieke platformen.

Lange termijn

Omdat logistiek en supply chain niet altijd core business zijn (of uitbesteed zijn) voor verladers en de innovatie focus vaak op de (operationele) korte termijn ligt, verloopt innovatie te langzaam, met name bij de grote groep mkb-ondernemers. Dit terwijl verladers als opdrachtgevers van de logistieke keten juist het meeste impact kunnen maken door andere diensten te gaan vragen van logistieke dienstverleners, transporteurs en toeleveringsketens.

De verantwoordelijke binnen bedrijven, de supply chain professionals, lossen niet alleen de dagelijkse problemen en uitdagingen op, maar denken ook om na over morgen en overmorgen. Ondernemersvereniging evofenedex zet zich in voor bedrijven met een logistiek- en internationaal belang en heeft met het netwerk ‘Supply Chaingers’ een betrokken groep van meer dan 100 professionals opgebouwd. Deze groep heeft aangegeven volop te willen inzetten op de supply chain van de toekomst. Daarnaast heeft evofenedex alle kennis over ketensamenwerking en digitalisering binnen supply chains in huis. TNO zet zich als organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek al jarenlang in op onderzoek op het gebied van automatisering, robotisering en digitalisering. Waar de logistieke dienstverleners zich al inzetten in verschillende onderzoeksprogramma’s, blijft, afgezien van enkele koplopers, de grote groep bedrijven, het peloton, nog wat achter.

Ambitie

De ambitie is om handels- en productiebedrijven te betrekken in innovatieprojecten, samen met onder meer de Topsector Logistiek en relevante stakeholders en op deze wijze via een gezamenlijke aanpak, inzet en toekomstverkenning, verladers als onderdeel van het logistieke systeem in beweging te krijgen en versnelling te realiseren op relevante thema’s.

TNO en evofenedex zijn ervan overtuigd dat hun intensieve samenwerking in het kader van de Supply Chain van de Toekomst een vliegwiel gaat zijn voor innovatie in de keten. Allereerst worden relevante maatschappelijke ontwikkelingen door beide partijen in kaart gebracht en zullen externe partijen worden gevraagd mee te denken. Vervolgens zal een groep van experts van zowel universiteiten als nieuwkomers binnen het vakgebied supply chain management worden gevraagd de relevante trends te filteren en verder te duiden. Dan zal het netwerk van Supply Chaingers samen met experts deze ontwikkelingen verder uitwerken. Uitwerking voor de lange termijn zal inzicht en inspiratie geven over welke stappen nu gezet moeten worden. Daarnaast verwachten beide organisaties dat de uitwerking van de Supply Chain van de Toekomst ook zal leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en projecten die relevant zijn voor de doelgroep en partijen die onderdeel zijn van het logistieke systeem. De eerste stappen worden voor de zomer gezet en de uitwerking volgt in het najaar.