skipToContentskipToFooter

Vanaf 1 september 2023 vergunning verplicht voor uitvoer naar buiten de EU

30-06-2023 Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher heeft een nationale exportcontrolemaatregel ingesteld voor de uitvoer van geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. De regeling is gepubliceerd op 30 juni 2023 en treedt in werking met ingang van 1 september 2023.

De regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders introduceert een vergunningplicht voor de uitvoer van apparatuur, programmatuur en technologie zoals vermeld in de bijlage bij de regeling. De goederen en technologie die in de regeling zijn opgenomen, zijn bedoeld voor de ontwikkeling en productie van halfgeleiders met een geavanceerde architectuur. Deze halfgeleiders kunnen vanwege hun specifieke gebruiksmogelijkheden een cruciale bijdrage leveren aan bepaalde geavanceerde militaire toepassingen en kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van hoogwaardige militaire (wapen)systemen en massavernietigingswapens. Een ongecontroleerde uitvoer van de in de bijlage bij de regeling vermelde productieapparatuur heeft daarom gevolgen voor openbare veiligheidsbelangen, waaronder internationale vrede en stabiliteit.

Bedrijven op hoogte gebracht

De regeling treedt in werking per 1 september 2023. Dit betekent dat vanaf deze datum een vergunning verplicht is voor de uitvoer uit Nederland naar buiten de Europese Unie van de apparatuur, programmatuur en technologie in de bijlage bij de regeling. Het betreft een set zeer specifieke goederen en technologie. De bedrijven die op dit moment door de regeling worden geraakt, zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken separaat op de hoogte gebracht. Bedrijven die in de toekomst de betreffende apparatuur, programmatuur of technologie gaan produceren, zijn verplicht een vergunning aan te vragen.

Vergunning aanvragen

Bedrijven kunnen hun vergunningaanvraag per 1 augustus 2023 indienen bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU). Voor het aanvragen van een vergunning op grond van deze regeling moet de aanvrager de gebruikelijke procedure bij de CDIU doorlopen en het formulier op deze pagina gebruiken. De volledige tekst van de nieuwe regeling is te raadplegen in de Staatscourant.