skipToContentskipToFooter

Nieuws handelsakkoord EU-Mexico volgt overeenkomst uit 2000 op

29-04-2020 De Europese Unie en Mexico hebben dinsdag een definitief akkoord gesloten over een nieuw handelsverdrag. In 2019 werd er al een principeakkoord bereikt, maar een aantal onderdelen moest nog worden uitgewerkt. Als evofenedex benadrukken we continu het belang van het sluiten van nieuwe handelsakkoorden.

Handel met het buitenland is belangrijk, want 30 procent van ons nationaal inkomen is daar van afhankelijk. De afzet binnen Europa is veruit het belangrijkst, maar de groeiende afzet naar de opkomende economieën en oudere handelspartners van buiten de EU vormen samen ook een stevige basis voor onze welvaart. Het handelsverdrag met Mexico is een modernisering van een kleiner handelsverdrag uit 2000.

Handel met Mexico in cijfers

Nederlandse bedrijven importeren jaarlijks voor 1,9 miljard euro aan goederen uit Mexico en exporteren voor 2,5 miljard aan goederen naar het Midden-Amerikaanse land. Directeur van evofenedex, Bart Jan Koopman, wijst op de gunstige cijfers van het eerste handelsakkoord uit 2000. ”Sinds de vorige handelsovereenkomst is de handel tussen de EU en Mexico jaarlijks met zo'n 8 procent toegenomen. In totaal is de handel sindsdien gegroeid met 148 procent. Met dit nieuwe handelsakkoord worden de handelsrelaties voor Nederlandse handel- en productiebedrijven verder vergemakkelijkt en verstevigt.” Ook Eurocommissaris Hogan stelde dat, ondanks de coronacrisis, een open en eerlijke handelsagenda van belang blijft en samenwerking na de pandemie essentieel is voor de wederopbouw van de economie en werkgelegenheid.

Inhoud verdrag

Voor 98 procent van de producten zullen geen invoerrechten meer gelden, een voordeel van 100 miljoen euro voor de EU. Voor Nederland is met name de tariefliberalisering van belang voor landbouwproducten, zoals zuivel, pluimvee, eierproducten, bloembollen en granen. Ook worden de douaneprocedures voor veel producten eenvoudiger. Voor geschillenbeslechting is Mexico akkoord gegaan met het voorstel van de EU voor de oprichting van het Investment Court System. Ten opzichte van de bestaande EU-Mexico overeenkomst zijn nu ook anti-corruptiebepalingen en een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling opgenomen. Ook zal voor het eerst het maatschappelijk middenveld een rol krijgen in de monitoring van het akkoord.

Besluitvorming

Eerst gaat het akkoord langs de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement. Daarna zal het akkoord worden voorgelegd aan de EU-lidstaten ter goedkeuring.