skipToContentskipToFooter

Producten uit Vietnam worden goedkoper en invoertarieven lager

30-07-2020 Vanaf 1 augustus treedt de handelsovereenkomst tussen Vietnam en de Europese Unie in werking. Wat biedt deze overeenkomst voor het handelsverkeer tussen de EU en Vietnam? Onder andere zullen de producten goedkoper worden, doordat de handelsbelemmeringen verdwijnen. Daarnaast wordt het invoertarief verlaagd, en in sommige gevallen zelfs gereduceerd tot nul.

De overeenkomst tussen de Europese Unie en Vietnam, oftewel EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement), zal een impuls geven aan de handel. De producten waarover nog wel invoerrechten van toepassing zijn, zullen de komende 10 jaar verdwijnen, zodat zo’n 99 procent van alle goederen geen invoerrechten meer zullen bevatten. Daarnaast zullen door de komst van de overeenkomst bepaalde certificeringen zoals bij ISO niet meer van toepassing zijn, doordat Vietnam gaat werken met de internationale standaarden. Voor Vietnam is Nederland een van de grootste handelspartners van de EU. Door de handelsovereenkomst zal een toename in het handelsverkeer te zien zijn.

De markt verkennen

In de coronatijd richten veel bedrijven zich op innovatie. Het verkennen van een nieuw handelsgebied of een land waar de productie kan worden opgezet kan daarbij horen. In de verkenningsfase is het van belang om te weten welke mogelijkheden het land biedt en wat het uiteindelijk oplevert. Het is zaak daarbij de voordelen van de handelsovereenkomst optimaal te benutten. In de fase van het verkennen is het nodig om na te gaan welke bestaande eisen nog wel van kracht zijn voor de handel tussen de EU en Vietnam. De EU heeft al handelspreferenties toegekend aan Vietnam, maar dit is gebeurd onder het APS (stelsel van algemene tariefpreferenties). Het APS wordt per 1 januari 2023 afgesloten; tot die tijd is er vrije keus voor gebruik van APS of EVFTA. Vooraf is het belangrijk om na te gaan welke goederen worden verhandeld van of naar Vietnam. Het is namelijk mogelijk dat APS een gunstiger tarief biedt dan EVFTA. De meest gunstige regeling wordt automatisch toegepast in het douaneaangiftesysteem, maar je moet wel voldoen aan de gestelde eisen voor de gunstigste regeling.

Wat biedt de handelsovereenkomst?

De handelsovereenkomst heeft betrekking op vele onderwerpen, van het afschaffen van invoerrechten tot aan de mensenrechten. Afhankelijk van de sector waarin wordt gehandeld en op welke wijze krijg je te maken:

  • afschaffen invoerrechten in Vietnam binnen 10 jaar voor 99 procent van de goederen
  • afschaffen EU-invoerrechten in de komende 7 jaar
  • beperkte handelsbelemmering
  • vermindering in administratieve handelingen
  • erkenning en bescherming van de Vietnamese markt
  • inschrijven door EU-bedrijven op overheidsopdrachten
  • betere toegang tot de interne markt

Om gebruik te maken van de afgeschafte invoerrecht zul je de oorsprong van de goederen moeten aantonen. Wanneer er export plaatsvindt van EU-goederen naar Vietnam kan de oorsprong als volgt worden aangetoond:

  • EU-goederen met een waarde onder de 6000 euro: met een zelf afgegeven oorsprongsverklaring (attest van oorsprong) van de exporteur
  • EU-goederen met een waarde van meer dan 6000 euro: met een attest van oorsprong door een Geregistreerde Exporteur met verwijzing naar het REX-nummer

De Europese Commissie heeft tot 31 december 2020 uitstel verleend aan Vietnam voor de REX- implementatie, in verband met COVID-19. Tot die tijd kan worden volstaan met een FORM A.


Een van de producten waarover het invoertarief direct bij ingang van de handelsovereenkomst worden afgeschaft, zijn olijven. Een Nederlandse importeur die zijn olijven uit Vietnam haalt en deze in Nederland importeert, betaalt nu nog 16 procent invoerrechten. Per 1 augustus wordt dit afgeschaft en betaalt de Nederlandse importeur geen invoerrechten meer. Iets vergelijkbaars geldt voor export vanuit Nederland. Een bedrijf dat een witlofsoort exporteert naar Vietnam heeft nu nog te maken met een invoerrecht (in Vietnam) van 20 procent. Dit tarief zal in zes gelijke jaarlijkse fasen worden afgeschaft en komt dus uiteindelijk uit op 0 procent.

Heb je nog inhoudelijke vragen of kun je hulp gebruiken bij het toepassen van de handelsovereenkomst, dan kun je vrijblijvend contact opnemen met de ledenservice Internationaal Ondernemen via telefoonnummer 079 3467 346.