skipToContentskipToFooter

Geslaagd werkbezoek aan Railport Brabant / BTT Multimodal Solutions

05-09-2023 Het nieuwe team ‘Multimodaal en buisleidingen’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde graag meer weten over hoe logistieke processen verlopen. evofenedex nam de groep ambtenaren daarom mee op werkbezoek bij BTT Multimodal Solutions in Tilburg. BTT ontzorgt haar klanten met het vervoer van zeecontainers van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen en de klanten, alsmede met enkele specifieke warehousingactiviteiten. BTT heeft behalve 3 vestigingen in Tilburg, ook terminals in Noord-Brabant, Limburg en zelfs Polen. Voor het railvervoer naar China heeft het bedrijf een kantoor in Chengdu. 

BTT en haar klanten werken al jarenlang met veel succes samen, zo bleek uit presentaties die Remon Versteijnen (BTT) en 2 van de aanwezige verladers aan de ambtenaren gaven. Door de jaren heen heeft er een flinke verschuiving plaatsgevonden van het vervoer van containers over de weg naar barge- en railvervoer. De samenwerking met andere bargeterminals zorgt ervoor dat er met grote(re) schepen gevaren kan worden (104 TEU ipv 32 TEU, plus de inzet van duwbakken) van en naar de terminals in Rotterdam. BTT regisseert dit proces op basis van closing-tijden, containertype en beschikbaarheid en hoe welke container het beste kan worden vervoerd. Daarbij maken zij zoveel mogelijk gebruik van de duurzamere modaliteiten barge en spoor.

Voorzien van bovenleiding

Op de railterminal in Tilburg liggen 4 parallelle sporen, waardoor ook lange goederentreinen (in de toekomst zelfs tot 740 meter) binnen afgesloten en beveiligde hekwerken en poorten kunnen worden opgesteld. Tot aan de terminal is het spoor voorzien van bovenleiding, waardoor de inzet van dieselelektrische locomotieven op het openbare spoornet niet nodig is. Dit bespaart veel tijd, uitstoot en geld. Om de trein te kunnen rangeren en te ontkoppelen op de terminal wordt nog wel gebruikgemaakt van diesellocomotieven.

Noviteit vergroot efficiency

BTT verzorgt op de terminal ook de opslag van gepalletiseerde goederen voor diverse klanten. Aan de voorzijde van het warehouse kunnen normale vrachtwagens, opleggers en containers-op-chassis worden gelost en geladen. Aan de zijkant van het warehouse zijn nieuwe dockshelters zonder laadput gebouwd op (magazijn)vloerniveau. Deze noviteit draagt bij aan de efficiency, want met een reachstacker en heftruck kan de container zonder chassis voor de dockdeur van het warehouse geplaatst worden, en vervolgens direct gelost of geladen. Na het lossen en/of laden kan de container meteen weer in de stack geplaatst worden op de terminal.

Geavanceerde thermische camera

BTT beschikt over zo’n 800 eigen containers. Die geven het bedrijf de nodige flexibiliteit inzake extra opslagcapaciteit. Zo worden er bijvoorbeeld batterijpakketten opgeslagen voor een fabrikant van elektrische auto’s. Omdat de opslag van accu’s en batterijpakketten een fors hoger risico op spontane opwarming en daardoor mogelijke zelfontbranding met zich meebrengt, heeft BTT een geavanceerde thermische camera geïnstalleerd. Die houdt de temperatuur van deze containers nauwlettend in de gaten. Hoewel het tot nu toe niet nodig geweest is, kan een container die plotseling snel in temperatuur stijgt, in een vroeg stadium door adequaat handelen geïsoleerd en gecontroleerd worden.

CO2-uitstoot flink verminderd

Om het beeld voor het nieuwe Multimodaal en buisleidingen-team compleet te maken gaf Martijn Spee, transportmanager bij RICOH, een presentatie over de rol van het Europees Distributiecentrum van deze onderneming in Bergen op Zoom. RICOH is 1 van de eerste gebruikers van Bigmile voor het meten van de eigen CO2-uitstoot. Sinds dit jaar maakt het bedrijf ook gebruik van de container- en railterminal van BTT in Bergen op Zoom. Met behulp van Bigmile heeft RICOH zijn CO2-uitstoot flink weten te verminderen. Dat is ook op het hoofdkantoor in Japan gezien en de tool wordt nu gebruikt om de uitstoot van het hele bedrijf verder te verminderen.

Marten Schreur van de Dekker Groep uit IJzendoorn (bij Tiel) rondde het inhoudelijke gedeelte af. Dit familiebedrijf is actief in de winning van zand, grind en klei. Voor het vervoer van deze grondstoffen wordt vooral veel gebruikgemaakt van de binnenvaart. De onverpakte producten zijn niet geschikt om meerdere keren over te slaan op andere modaliteiten. Dat brengt voor de binnenvaart weer eigen uitdagingen met zich mee die in de presentatie werden toegelicht.