skipToContentskipToFooter

Brexit over ruim twee maanden een feit

26-10-2020 Bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, veranderen op 1 januari 2021 van een binnenimporteur in een buitenimporteur. Weet jij wat voor gevolgen dit heeft voor de productaansprakelijkheid en is jouw bedrijf daarop voorbereid? Voor door Britse klanten afgekeurde producten komt volgend jaar het begrip ‘wederinvoer’ om de hoek kijken. Last but not least: kan een Britse partner verplicht worden mee te werken aan het wijzigen van overeenkomsten in het kader van brexit?

1. Wat zijn na 1 januari 2021 de mogelijkheden voor het retour zenden van afgekeurde producten door Britse klanten?

Voor afgekeurde goederen waarop mogelijk een douaneheffing van toepassing is, moet je na 1 januari 2021 een zogeheten wederinvoeraangifte opmaken. Hiermee voorkom je dat er invoerrechten en btw worden geheven bij terugkeer in de Europese Unie (EU). Wetgeving over deze zogenaamde ‘terugkerende goederen’ staat uitgelegd in het Handboek Douane hoofdstuk 25.00.00. De wetgeving ten aanzien van wederinvoer stelt echter wel dat er een gesloten administratie moet zijn, waaruit blijkt dat de goederen waarnaar wordt verwezen op de wederinvoeraangifte, exact dezelfde zijn als de goederen die op een eerder moment (maximaal drie jaar geleden) de EU hebben verlaten.

De regeling terugkerende goederen kan ook worden toegepast voor retouremballage (zoals trays, karren, kratten). De Britse klant maakt dan een uitvoeraangifte voor de lege emballage die terug moet naar Nederland. Bij terugkomst in de EU wordt dan een wederinvoeraangifte gemaakt. Je doet bij de aangifte een beroep op deze regeling door vermelding van een verbijzonderde regelingcode. Bij het gebruik van deze code wordt gehele vrijstelling van belastingen bij invoer verleend.

2. Komen er door de brexit veranderingen ten aanzien van productaansprakelijkheid?

Door de uittreding van het VK uit de EU, verandert op 1 januari 2021 ook de hoedanigheid van importeurs van producten uit het VK. Wie een product uit het VK importeert, is nu nog een binnenimporteur omdat het product uit een andere EU-lidstaat komt. De binnenimporteur valt niet zonder meer onder het begrip ‘producent’ in de zin van de regelgeving over productaansprakelijkheid. Met de brexit verandert de Nederlandse importeur van een binnenimporteur in een buitenimporteur. De buitenimporteur wordt wél beschouwd als producent in de zin van deze regelgeving. Als binnenimporteur kun je onder de productaansprakelijkheid uitkomen, door de benadeelde te verwijzen naar de voorman (waarschijnlijk de fabrikant) in het VK.

Na de brexit, als je opeens een buitenimporteur bent geworden, geldt die afschuifmogelijkheid niet meer. Als buitenimporteur ben je namelijk de eindverantwoordelijke in de zin van de productaansprakelijkheidsregelgeving. In deze nieuwe situatie wordt het dus nog belangrijker om de draagplicht voor schade veroorzaakt door een product uit het VK, contractueel goed te regelen en vast te leggen.

3. Hoe kan ik mijn Britse wederpartij in het kader van de brexit verplichten mee te werken aan het wijzigen van onze overeenkomst?

Aangezien de uitkomst van de onderhandelingen na de overgangsperiode nog onzeker is, is het verstandig een (her)onderhandelingsclausule op te nemen in nieuwe en bestaande overeenkomsten. Bij ingrijpende wijzigingen in de economische situatie, kan de overeenkomst dan opnieuw bekeken en aangepast worden aan de nieuwe realiteit. Zo vermijd je ongunstige of onevenwichtige contractuele verplichtingen. Een voorbeeld van een dergelijke clausule kan als volgt luiden:

“If the execution of this Agreement is being affected by the withdrawal of the UK from the EU, each party shall enter into good faith negotiations with the purpose of discussing the consequences for the execution of this Agreement. The parties shall inform each other about this in writing. If the parties cannot reach a mutual agreement within 30 days after the written notice, each party will be entitled to terminate this contract with a notice period of 1 month, without any liability to the other party for any loss or damages as a consequence of this termination.”

Als je geen (her)onderhandelingsclausule hebt opgenomen in je overeenkomst of algemene voorwaarden, is het lastig de wederpartij te verplichten mee te werken als de handelsrelatie niet goed is. Zorg er daarom voor dat in nieuwe overeenkomsten altijd een (her)onderhandelingsclausule die een verplichting tot onderhandeling meebrengt, is opgenomen.

Heeft jouw bedrijf ook vragen over de brexit, schroom dan niet contact op te nemen met evofenedex. De Brexit-desk geeft directe hulp per e-mail of telefoon.