skipToContentskipToFooter

Praktische antwoorden op complexe vragen

04-03-2024 De bedrijfsjuristen van evofenedex krijgen regelmatig vragen over arbeidsrechtelijke thema's. Bijvoorbeeld of een werkgever een verzoek van een werkneemster om na het genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof betaald ouderschapsverlof op te nemen mag weigeren. In dit artikel legt Marinke Roebersen uit waarom dit niet zomaar mag.

De vraag die is gesteld

Mag ik het verzoek van werkneemster om na het genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof betaald ouderschapsverlof op te nemen weigeren?

Antwoord ledenservice

Dit verzoek kun je niet zo maar weigeren. Het uitgangspunt op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo) is namelijk dat een werknemer betaald ouderschapsverlof kan nemen gedurende een periode en op de wijze die de werknemer zelf uitkiest. Op grond van artikel 6:5 lid 3 Wazo kan de werkgever, na overleg met de werknemer, de door de werknemer gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen en in uitzonderlijke gevallen ook het verlof weigeren. Van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen is volgens een recente uitspraak van de rechter sprake als de door de werkneemster gewenste spreiding van verlofuren de gang van zaken in de onderneming ernstig zou ontwrichten.

In deze zaak waren de argumenten van de werkgever, waaronder krapte op de arbeidsmarkt bij het vinden van tijdelijke vervanging en de hoge werkdruk van collega’s niet voldoende voor het afwijzen van het verlof. Een rechter kan daarbij ook meewegen dat tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof de werkzaamheden van een werknemer zijn opgevangen. Uiteindelijk hangt het van de concrete feiten en omstandigheden af of sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen."

Overzicht veelgestelde vragen

Naast bovengenoemde vraag ontvangt evofenedex vaker vragen over het arbeidsrecht. Heb je ook een vraag? Neem gerust contact op met onze ledenservice (exclusief voor leden van evofenedex).

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex