skipToContentskipToFooter

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers daadwerkelijk de kans krijgen om vakantie op te nemen

03-06-2024 Nee, dat is niet altijd het geval. Volgens de wet (artikel 7:640a BW) vervallen de wettelijke vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd, tenzij de werknemer niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. 

Maar als werkgever heb je ook een zorgplicht. Je moet ervoor zorgen dat werknemers daadwerkelijk de kans krijgen om vakantie op te nemen. En je verplicht om hen tijdig en nauwkeurig informeren over hun vakantierechten en de gevolgen van het niet opnemen van de wettelijke vakantiedagen vóór 1 juli. Uit Europese rechtspraak blijkt dat als jij niet voldoet aan die informatieverplichting, je geen beroep kunt doen op het vervallen van de wettelijke vakantiedagen.

Tip

Het is dus belangrijk om jouw werknemers (schriftelijk) te informeren over hoeveel wettelijke vakantiedagen zij nog hebben over 2023. Geef hun de kans om die dagen nog vóór 1 juli 2024 op te nemen en wijs hen op de gevolgen als ze die dagen niet opnemen. Als ze de wettelijke vakantiedagen uit 2023 vervolgens niet opnemen (maar wel daartoe in staat zijn), kun je het standpunt innemen dat die dagen zijn vervallen per 1 juli 2024. 

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Portret Marinke Roebersen - vierkant (1).jpg