skipToContentskipToFooter

04-01-2024 Verduurzamen kan ook door je logistiek te innoveren, bijvoorbeeld door bedrijfsmiddelen te delen, gezamenlijk transport in te kopen en zelfs personeel uitruilen. Wij geven je vier tips hoe je innovatie door samenwerking kunt realiseren.

Op bedrijfsterreinen zie je steeds vaker dat schoonmaak- of securitydiensten gezamenlijk worden ingekocht. Maar het samen inkopen of delen van logistieke middelen is nog niet erg populair. En dat is een gemiste kans, blijkt uit onderzoek van evofenedex in 2021. Onderstaand een aantal voorbeelden van hoe bedrijven wél strategisch logistiek kunnen samenwerken:

1) Magazijn delen – Is jouw organisatie onderhevig aan de seizoenen en is daarom een gedeelte van het jaar je magazijn niet volledig gevuld? Dan kunnen je kosten gedrukt worden door een gedeelte van je magazijn uit te lenen aan een ander. Op dit moment staan veel bedrijven te springen om extra opslagruimte vanwege hoge voorraden

2) Lading bundelen – Veel vrachtwagens op de Nederlandse wegen hebben slechts een beladingsgraad van 70 procent. Door ladingen te bundelen met andere bedrijven is het mogelijk om met minder vrachtwagens dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. Dit heeft een positieve impact op zowel de kosten als de doelen voor verduurzaming. Er zijn al voorbeelden van kleinschaligere initiatieven, zoals gezamenlijke horecabelevering in de zero-emissiezones, die succesvol zijn getest.

In de nabije toekomst kan “lucht” vervoeren ook gevolgen hebben voor de kosten als per vracht de CO2 berekend en beprijsd wordt. Ga daarom in gesprek met je beroepsgoederenvervoerder of concullega om te kijken of lading gebundeld kan worden om zo de beladingsgraad te verhogen. Dit geldt niet alleen voor transport over de weg. Ook in de containervaart wordt er steeds vaker op deze manier samengewerkt. Onlangs is een groep verladers gaan samenwerken om met rederijen te kijken naar emissievrije scheepvaartdiensten. Dit om verdere reductie van emissies te bewerkstelligen.  

3) Personeel uitwisselen– In onze internationale Handel en Logistiek Monitor van november 2023 geven de respondenten aan dat personeelstekorten nog steeds de belangrijkste oorzaak voor verstoringen in de bedrijfsvoering zijn. Een beeld dat al sinds november 2022 onveranderd is en in de toekomst ook niet meer zal veranderen. De grijze druk (het aantal 65-plussers ten opzichte van 20- tot 65 jarigen) zal volgens het CBS in 2070 oplopen tot 50 procent.

Daarom is het waardevol om te onderzoeken of er bedrijven in de buurt zijn in met een overschot aan personeel. Door gebruik te maken van flexibel personeel kan jouw organisatie dit arbeidspotentieel benutten en zo eventuele tekorten opvangen. In tijden van lage werklast kan jouw bedrijf personeel uitlenen aan andere bedrijven in de buurt, terwijl je in rustigere periodes juist personeel van deze bedrijven kunt inlenen.

4) Elektrificatie-infrastructuur inkopen – Steeds vaker zien we dat bedrijven op een bedrijventerrein gaan samenwerken om hun energiebehoefte veilig te stellen. Naast het veiligstellen van energiebehoefte biedt het ze ook een mogelijkheid om versneld CO2-reductie te realiseren, bijvoorbeeld door de inzet van een elektrisch wagenpark. 

Op dit moment is het stroomnet op veel plekken overbelast, waardoor de aansluiting van de infrastructuur vaak lang op zich laat wachten. Samenwerken in een energiehub kan dan uitkomst bieden. Zo kunnen bedrijven onderling hun stroombehoefte met elkaar afstemmen, zodat uiteindelijk voldoende capaciteit voor alle betrokken beschikbaar blijft.

Bezwaren

Maar wat nu als er schade aan een gedeelde vracht ontstaat? Of het magazijn van de partij met wie je net een samenwerking bent, en waarin zich jouw goederen bevinden, brandt af?

De risico’s van zulke samenwerkingen zijn juridisch goed af te bakenen. Om bedrijven hiermee te helpen, doet evofenedex al jaren mee aan het project Compose vanTilburg University. Dit project heeft een handig e-book opgeleverd dat bedrijven ondersteunt in het strategisch logistiek samenwerken. Het gratis ebook legt verschillende mogelijkheden van samenwerking uit en laat zien op welke manier risico’s kunnen worden voorkomen.

Huiverig voor samenwerking

Op logistiek vlak zien veel bedrijven wel de voordelen van samenwerking, blijkt uit onderzoek van evofenedex. Toch zijn er weinig ondernemingen die daadwerkelijk de eerste stap zetten. Hiervoor zijn verschillende redenen, waaronder dat bedrijven vaak niet de juiste partner vinden of tegen het lijf lopen. 

“Als bedrijven de eerste stap wel zetten zien wij vaak dat dit vooral op basis van een persoonlijke connectie is. Ze gaan dan samenwerken met een oud-collega, iemand op hetzelfde industrieterrein of een contact binnen het zakelijk netwerk”, aldus Rick Stroecken, projectleider bij evofenedex. “ Het onderzoek van twee jaar geleden toont aan dat ongeveer 77 procent van de bedrijven in het recente verleden nog niet te maken heeft gehad met de zogeheten horizontale samenwerking. Deze groep bedrijven heeft dus nog niet de partner gevonden waarmee zij een samenwerking aandurven. Met het organiseren van fysieke bijeenkomsten willen we belangstellenden een mogelijkheid faciliteren om zo deze stap te zetten. Door logistiek samen te werken zijn bedrijven beter in staat om de duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken voor de komende jaren”, aldus Stroecken.

Regiobijeenkomsten

In 2024 worden er diverse regionale bijeenkomsten georganiseerd waar logistiek en verladerssamenwerking centraal staan en waar bedrijven laagdrempelig met elkaar in contact kunnen komen. De eerste vindt plaats op 31 januari in Scherpenzeel bij het lidbedrijf Interface.