skipToContentskipToFooter

evofenedex start pilotproject voor circulair ondernemen

16-02-2024 Route Circulair, de Hogeschool van Utrecht en evofenedex reiken bedrijven de helpende hand met het pilotproject ‘Circulair ondernemen in de praktijk’. Deelnemers krijgen meer inzicht in hoe ver ze al zijn met hun circulaire bedrijfsvoering en ontdekken wat ze nodig hebben om de volgende stappen te zetten.

Een van de doelen in het Klimaatakkoord is om in 2030 50 procent minder nieuwe grondstoffen te gebruiken, om vervolgens een volledige circulaire economie te realiseren in 2050. Dat kan door grondstoffen langer in de keten vast te houden door middel van bijvoorbeeld hergebruik, reparatie, opwaarderen en recycling. Voor veel ondernemers betekent dit dat ze moeten overstappen naar een circulair businessmodel. Daarom begint evofenedex in maart met een groep van tien deelnemende bedrijven aan het pilotproject ‘Circulair ondernemen in de praktijk’.

Projectmanager SCM Rick Stroecken: “De overheid heeft een ambitieus doel gesteld voor 2050. Met deze pilot willen wij onze leden meer inzicht geven in de circulariteit van hun huidige bedrijfsvoering. Zo willen we met hen meedenken om de eerste stappen te zetten naar (nog) meer circulaire bedrijfsprocessen. Met dit project gaan we samen op weg naar een volledig circulaire bedrijfsvoering ” 

De evofenedex-leden die als eerste deelnemen aan dit project vertegenwoordigen verschillende branches en bedrijfsgroottes. Zo neemt een geneesmiddelengroothandel deel, maar ook een meubelbedrijf. 

Circulaire volwassenheidsscan

Gedurende een periode van zes weken komen de deelnemers drie keer bij elkaar in Zoetermeer, waarbij kennisuitwisseling tussen de deelnemers plaatsvindt. Naast het verdiepen van hun kennis krijgen de deelnemers inzicht in de circulaire mogelijkheden van hun huidige organisatie. Daarbij is er speciale aandacht voor de huidige logistieke activiteiten en hoe deze kunnen bijdragen aan een meer circulaire bedrijfsvoering. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 'Circulaire volwassenheidsscan', een online instrument ontwikkeld door specialisten van Route Circulair en Arjen Wierikx, een docent op het gebied van logistiek, ICT en verandermanagement aan de Hogeschool Utrecht. Zij zijn ook nauw betrokken zijn bij de pilot.

Inzicht in het circulaire niveau

Rick Stroecken verduidelijkt de opzet van de scan: “Hiermee krijgen onze leden op tien verschillende thema’s inzicht in de circulariteit van hun organisatie en huidige bedrijfsactiviteiten. Dit is vervolgens in een digitaal resultatenplatform toegankelijk waar de deelnemers specifieke handvaten per thema krijgen. Dit geeft meteen een concreet beeld van het niveau waarop zij zich bevinden. Een ontzettend waardevol startpunt om verder op te bouwen gedurende de rest van de bijeenkomsten.”  

Meer informatie

Op dit moment heeft het pilotproject voldoende deelnemers. Belangstellenden die ook ondersteuning zoeken in het circulair ondernemen, kunnen daarvoor contact opnemen met Rick Stroecken via [email protected].