skipToContentskipToFooter

Controleer de gevaarlijke stoffen in je bedrijf

04-07-2024  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de lijst met CMR-stoffen geactualiseerd. Bedrijven die met schadelijke stoffen van de SZW-lijst werken, moeten direct in actie komen.

Elk halfjaar actualiseert het ministerie van SZW zijn lijst met kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen en processen. Al deze stoffen worden ook wel CMR-stoffen genoemd, waarbij de C staat voor carcinogeen (kankerverwekkend), de M voor mutageen (schadelijk voor genen) en R voor reprotoxisch (schadelijk voor de voortplanting). De nieuwste publicatie in de Staatscourant was op 1 juli 2024.

Verplicht raadplegen

Bedrijven zijn verplicht om de bijgewerkte SZW-lijst te raadplegen. Het teken '•' in de tabellen laat zien dat een bepaald proces is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie.

“Vaak gaat het om stoffen of processen die al onder een vergrootglas lagen. Bijvoorbeeld bepaalde vluchtige componenten en oplosmiddelen”, zegt Dennis Bossaert, ledenadviseur Gevaarlijke Stoffen bij evofenedex. “Bedrijven die werken met stoffen die op de SZW-lijst staan, moeten direct in actie komen. Voor die stoffen moeten ze de STOP-strategie toepassen.”

Beschermen tegen schadelijke stoffen

De STOP-strategie is door de overheid in het leven geroepen voor CMR-stoffen om veilig en gezond werken te borgen. “Werkgevers moeten er alles aan doen om werknemers te beschermen tegen schadelijke stoffen op de werkvloer. Daarom zijn werkgevers verplicht om die strategie voor CMR-stoffen te volgen”, aldus Bossaert. 

Maatregelen volgens STOP-strategie

Bij de STOP-strategie moeten werkgevers maatregelen nemen in de volgorde van de letters STOP, waarbij de S staat voor substitutie. Een werkgever moet eerst kijken of hij een CMR-stof kan vervangen door een veiliger alternatief. De T staat voor technische maatregelen. Kan de werkgever bijvoorbeeld een afzuiginstallatie plaatsen? De O staat voor organisatorische maatregelen. Taakroulatie kan bijvoorbeeld een vervolgmaatregel zijn. De P staat tot slot voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Een werkgever moet voor bijvoorbeeld ademhalingsbescherming zorgen als werknemers met CMR-stoffen werken. Maar dit mag alleen als de S, de T of de O niet mogelijk zijn, waarbij te dure financiële maatregelen geen geldige reden zijn om door te gaan naar de volgende letter.

Veiligheidsinformatieblad updaten

Bossaert heeft nog een belangrijke tip voor bedrijven die met CMR-stoffen werken. “Leveranciers van de stoffen die op de SZW-lijst staan, zijn verplicht om hun veiligheidsinformatiebladen te updaten. Maar in de praktijk gebeurt dat dit niet altijd. Vraag daarom als downstreamgebruiker zelf om een update van het veiligheidsinformatieblad als je stoffen in je bedrijf gebruikt die op de SZW-lijst staan. Ongezonde werkomstandigheden moeten we écht zien te voorkomen”, besluit Bossaert.