skipToContentskipToFooter

Nog even wachten op regels lithiumbatterijen

Lithiumbatterijen: lastige materie voor bedrijven die deze dingen opslaan. Vooral omdat er nog geen officiële regels voor zijn. Om haar leden waar mogelijk hierbij te ondersteunen, heeft evofenedex dit jaar verschillende initiatieven genomen. Uiteindelijk doel: de nieuwe voorschriften, die op dit moment in de maak zijn, zo goed mogelijk laten aansluiten bij de praktijk van het bedrijfsleven.

In de media lezen we met enige regelmaat over incidenten met batterijen die spontaan in brand vliegen of exploderen. Een van de grote vraagstukken van dit moment in de wereld van gevaarlijke stoffen is dan ook: hoe om te gaan met de opslag van lithium(-ion)batterijen? Hiervoor zijn nog geen wettelijke voorschriften, terwijl het gebruik van deze accu’s hand over hand toeneemt. Denk maar aan laptops, mobiele telefoons, e-bikes, elektrische auto’s en technisch speelgoed. Dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Eric Fischer, vestigingsmanager en ADR-veiligheidsadviseur bij afvalverwerker PreZero Special Waste, ziet dit ook in zijn werkpraktijk: “Dat er veel meer lithiumbatterijen in omloop zijn, betekent ook dat er veel meer van dit type batterijen als afvalstroom vrijkomen. Als hier in de gehele keten niet goed mee omgegaan wordt, kan dat gevaren met zich meebrengen.”

PGS 37

Gelukkig zijn er wel voorschriften in de maak, in de vorm van een richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze PGS 37-richtlijn wordt eind dit jaar in concept en naar verwachting volgend jaar in definitieve vorm gepubliceerd. Dit zijn vaak langdurige processen, weet ook Fischer, “waar meestal de afvalbranche als laatste bij betrokken wordt.” De nieuwe PGS is bedoeld als regelgeving hoe bedrijven moeten omgaan met de opslag van lithiumionbatterijen. Bij het opstellen van die nieuwe richtlijn is evofenedex betrokken. Dat is nodig ook, want door de toename in het gebruik krijgen steeds meer leden te maken met opslag (en soms transport) van lithiumbatterij-en. Denk aan fietsenfabrikanten en elektronicazaken, maar ook webwinkels en bouwmarkten hebben producten in hun assortiment waar deze accu’s onderdeel van zijn.

Daarom heeft evofenedex de afgelopen periode twee initiatieven genomen. In de eerste plaats het oprichten van de Netwerkgroep Opslag en Vervoer Lithiumbatterijen, waarin leden vanuit hun praktijk input kunnen geven voor de PGS 37. evofenedex is namelijk ook vertegenwoordigd in de werkgroep die deze nieuwe PGS samenstelt. En in de tweede plaats heeft evofenedex deze zomer samen met TLN een enquête onder leden uitgezet, om te weten te komen welke bedrijven te maken krijgen met regelgeving voor lithiumbatterijen, en welke zorgen en vragen zij hebben. Initiatiefnemer Elmar Otten van evofenedex: “We vermoeden dat veel leden geen idee hebben wat er op hun afkomt, dus de belangen zijn groot.”

Gezond verstand

Aan de enquête hebben ongeveer zestig ondernemers deelgenomen. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan minder dan 1000 kilo lithiumbatterijen in opslag te hebben, in een opslagvoorziening die niet groter is dan 300 vierkante meter. De batterijen liggen los op de stelling of zijn ingesloten in een apparaat Verder geeft slechts 25 procent aan zwaardere apparatuur (met een capaciteit van meer dan honderd Wattuur) in huis te hebben. Ook de conditie waarin de batterijen verkeren is heel divers, bij de meeste bedrijven varieert dit van nieuw (dit heeft ruim 90 procent in huis) tot afval (bij meer dan een kwart in huis). Bedrijven hanteren nu verschillende richtlijnen.

Ook bij PreZero wordt volgens Fischer een combinatie van regels ingezet: “Van diverse bestaande regelingen hebben wij een vertaalslag gemaakt en deze richtlijnen aangevuld met door ons zelf opgestelde regels. Gelukkig hebben wij een aantal specialisten in huis en goede afspraken en contracten met diverse eindverwerkers.” Tot slot zien de ondernemers als voornaamste zorgen en uitdagingen: de regelgeving en het navolgen daarvan, verzekeringskwesties, compartimentering, brandveiligheid en het vervoer van de batterijen.

De informatie die de enquête heeft opgeleverd, zal ook worden gedeeld met de PGS 37-werkgroep, zodat de nieuwe regels zo goed mogelijk worden afgestemd op alle bedrijven, van groot tot klein, die lithium-ionbatterijen in huis hebben. Otten: “evofenedex wil dat de nieuwe regels straks helder, uitvoerbaar en proportioneel zijn en bestaande investeringen in veiligheid respecteren.”