skipToContentskipToFooter

Ook groen licht voor digitaal productpaspoort

29-04-2024  Het Europees Parlement heeft vorige week wetgeving aangenomen die het recht op herstel regelt bij producten die gerepareerd kunnen worden. De wetgeving is een aanvulling op andere nieuwe Europese regels over een ecologisch ontwerp.

Het recht op herstel wordt in Brussel gezien als een van de stappen van een Europees plan om uiterlijk 2050 een circulaire economie te realiseren. Inmiddels is weer een belangrijke stap gezet; het Europees Parlement heeft de richtlijn over het recht op reparatie goedgekeurd.

Dit recht moet het onder meer makkelijker maken om goederen met gebreken te herstellen, de hoeveelheid afval te verminderen en de reparatiesector te ondersteunen. Met als uiteindelijke doel om duurzamer gebruik van goederen aan te moedigen.

Verplichting voor verkopers

Door het recht op reparatie worden verkopers straks verplicht om in de wettelijk garantieperiode voorrang te geven aan reparatie, als dat goedkoper is of evenveel kost als het vervangen van een goed. De wettelijke garantie moet met een jaar worden verlengd nadat een product is gerepareerd.

Verder krijgen consumenten een recht op reparatie voor producten als wasmachines, stofzuigers en smartphones nadat de garantie is verlopen. De lijst met producten die in aanmerking komen voor reparatie kan na verloop van tijd worden uitgebreid.

Daarnaast moeten vervangende apparaten te leen worden aangeboden voor de duur van de reparatie. Als een apparaat niet meer te repareren is, kunnen consumenten kiezen voor een hersteld apparaat als alternatief. Verder moeten consumenten bijvoorbeeld uniforme informatie krijgen over de herstelbaarheid van apparaten.

Digitaal productpaspoort

Het recht op herstel is een aanvulling op andere nieuwe EU-regels. Zo heeft het Parlement vorige week ook ingestemd met het ‘digitaal productpaspoort’. Bedrijven moeten hierdoor gegevens uit de hele levenscyclus van een product verzamelen en delen, waardoor klanten die uiteindelijk kunnen inzien via bijvoorbeeld een QR- of barcode.

Rick Stroecken, projectmanager Supplychain Management bij evofenedex: “Deze nieuwe wetgevingen laten zien dat verschillende lidstaten hun doelstellingen op het vlak van duurzaamheid serieus nemen. Met het digitaal productpaspoort wordt van bedrijven verwacht dat ze informatie over hun producten digitaal uitwisselen met ketenpartners. Digitalisering zal daarom steeds vaker aan de basis staan van verduurzaming. Een kanttekening hierbij is wel dat veel bedrijven nog niet ‘digital ready’ zijn en daardoor niet makkelijk de informatie digitaal kunnen delen. Bij evofenedex helpen wij onze leden door ze in contact te brengen met het initiatief ‘Logistiek Digitaal’. Dat helpt bedrijven kosteloos met hun digitale transitie. Daarnaast is het met het oog op onder meer het recht op herstel belangrijk dat bedrijven gaan nadenken over hoe de retourstroom van producten die in aanmerking komen voor reparatie efficiënt kan worden verwerkt.”


Hoe nu verder?

De EU-ministers moeten de komende tijd nog instemmen met het digitaal productpaspoort en het recht op herstel. Daarna krijgen lidstaten een bepaalde tijd om de wetgeving om te zetten in nationale wetgeving.