skipToContentskipToFooter

Nieuwe richtlijn zorgt voor uniforme maatregelen

01-08-2023 De nieuwe richtlijn voor PGS 37-1 is per 31 juli als definitief concept gepubliceerd. PGS 37-1 richt zich specifiek op de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en de juiste toepassing ervan in een Energie Opslag Systeem (EOS). PGS 37-1 zorgt voor uniforme maatregelen. Dit is noodzakelijk vanwege de snelle opkomst van EOS’en in zowel de industrie als de woonomgeving. De PGS 37-2 over de opslag van lithiumhoudende energiedragers sluit aan op de PGS 37-1 en zal binnenkort worden gepubliceerd.

Nu de PGS 37-1 is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en is gepubliceerd, kan deze vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). De verwachting is dat dit in het najaar van 2023 zal plaatsvinden. Het voornemen bestaat om PGS 37-1 vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In de aanloop daarnaartoe zal in een notitie duidelijk worden beschreven op welke wijze het bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van PGS 37-1 in de periode totdat deze is aangewezen in het Bal.

In de periode tot goedkeuring door het BOb kan PGS 37-1 al worden toegepast. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)