skipToContentskipToFooter

19-01-2023  Als alles volgens planning verloopt, wordt de PGS 37 medio 2023 gepubliceerd. Wat is de huidige status en welke stappen moeten er nog genomen worden? En wat kun je als bedrijf nu al doen? Bedrijfsadviseur Pascal Smetsers geeft een update.

In ons vakblad evofenedex magazine heb ik het eerder gehad over de PGS 37, oftewel de richtlijn die aanstaande is en gaat over hoe de risico's van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn. De richtlijn bestaat uit twee delen: 37-1 (Energie Opslag Systemen – EOS) en 37-2 (opslag). De eerste conceptversies hebben vorig jaar het levenslicht gezien, nu naderen we de afrondende fase. Als het allemaal volgens planning loopt, kunnen beide delen medio 2023 worden gepubliceerd.

Zorgvuldigheid

Niet alleen als lid van de werkgroep die de PGS 37 opstelt, maar ook als adviseur gevaarlijke stoffen kijk ik uit naar de publicaties. Bij evofenedex zien we dat bedrijven al langere tijd bij ons aankloppen om advies hoe om te gaan met lithium-ion-accu’s en producten die een dergelijke accu bevatten. Zo goed als het kan, geven we dan advies. Dat kan bijvoorbeeld zijn om producten in speciale boxen te bewaren. Het liefst zou ik morgen al de richtlijn hebben, maar zorgvuldigheid is van belang. 

Tekst gaat verder onder de foto

pexels-alex-11951153.jpg

"De eerste conceptversies van de PGS 37 hebben vorig jaar het levenslicht gezien, nu naderen we de afrondende fase"

Want het PGS-team heeft nog wel wat stappen te zetten. Zo moet er nog een redactieslag plaatsvinden om de tekst begrijpelijk en leesbaar te maken. Want ook bedrijven die geen full-time veiligheidsadviseur in dienst hebben, moeten de tekst kunnen begrijpen. Daarnaast kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mee om te controleren of de richtlijn niet in strijd is met een wet. 

Publicatie

De volgende stap is dat de PGS-stuurgroep het stuk definitief vaststelt. Daarin zitten vertegenwoordigers vanuit overheden (Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Arbeidsinspectie, Brandweer Nederland) en het bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB-Nederland). Vervolgens wordt het als definitief concept uitgestuurd. Zijn we er dan? Nee nog niet. Een richtlijn is pas definitief als deze is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob). Dan wordt de richtlijn gepubliceerd op de PGS-website en is die definitief. 

Juridische verankerd

Om de PGS 37 ook wettelijk te borgen, wordt die waarschijnlijk opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) dat van kracht wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is nu nog niet duidelijk wanneer PGS 37 exact wordt opgenomen. Zodra dit gebeurd is, is PGS 37 juridisch verankerd in wetgeving en moeten bedrijven eraan voldoen. Op dat moment zijn ook de overgangstermijnen zoals die zijn opgenomen in de bijlage van PGS 37, van toepassing. 

"Wie slim is, bereidt zich nu alvast voor op de richtlijn"

Pascal Smetsers, bedrijfsadviseur gevaarlijke stoffen

evofenedex

web-portret-21.jpg

Voorbereiden

Natuurlijk kun je als bedrijf wachten tot alle procedures zijn doorlopen. Maar wie slim is, bereidt zich nu alvast voor op de richtlijn. De uiteindelijke versie zal naar verwachting in hoofdlijnen niet verschillen van de conceptversie. Het venijn zit hem echter wel in details. Ga dus nog niet letterlijk de huidige conceptversie als leidend zien, maar ga er wel qua systematiek mee aan de slag. Het komt de veiligheid in het bedrijf ten goede en het leert je om te gaan met bijvoorbeeld de nieuwe PGS 37-2.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in evofenedex magazine10/ 2022

Lunchupdates Gevaarlijke Stoffen: ADR 2023 & PGS 37

Werk je met gevaarlijke stoffen? Dan staan er in 2023 een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de deur: de gewijzigde voorschriften in het ADR 2023 en de aankomende nieuwe richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen, de PGS 37. Welke impact hebben deze wijzigingen op jouw organisatie? Om je hierop voor te bereiden, organiseren wij lunchupdates door het hele land waarmee je in een ochtend helemaal up-to-date bent. Je ontvangt daarbij een getuigschrift van deelname en een syllabus met alle wijzigingen in het ADR 2023.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Pascal en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex gevaarlijke stoffen