skipToContentskipToFooter

Risicomomenten bij Letters of Credit

21-06-2018 De Letter of Credit is een complex, prijzig, maar ondanks dat een bijzonder ideaal betalingsinstrument, waarbij de verkoper/exporteur zekerheid van betaling krijgt voordat er wordt geleverd. Maar die exporteur moet daar wel wat voor doen! Hij moet namelijk binnen afgesproken tijdslijnen documenten aanbieden aan de genomineerde/adviserende bank en die documenten moeten “kredietconform” zijn.

Met andere woorden deze documenten mogen geen afwijkingen bevatten. Tijdens het proces van werken met een documentair krediet doen zich 3 essentiële risicomomenten voor. In dit artikel beschrijf ik die risicomomenten voor u als exporteur.

Het 1e risicomoment

Dit risicomoment doet zich voor bij de onderhandelingen tussen koper en verkoper over de te sluiten overeenkomst waarbij in dit geval beide partijen besloten de transactie financieel af te wikkelen met een documentair krediet. De belangen van een verkoper en een koper zijn namelijk behoorlijk tegenstrijdig. De verkoper wil immers altijd een onherroepelijk documentair krediet, betaalbaar bij zijn eigen vertrouwde bank, onmiddellijk betaalbaar bij presentatie van de documenten en altijd een documentair krediet dat geconfirmeerd is door zijn eigen bank. (Confirmeren betekent dat de kredietadviserende bank bereid is om de betalingsverplichting van de kredietopenende bank over te nemen). Met andere woorden, de exporteur wil niet te maken hebben met een betalingsgarantie van een buitenlandse bank gevestigd in een ander land dan Nederland. De koper wil het liefst een herroepelijk documentair krediet, betaalbaar pas 360 dagen na levering en bij zijn eigen bank.

U zult zich dus moeten afvragen:

• Wat voor soort documentair krediet wil ik? (Onherroepelijk of herroepelijk)
• Waar moet het betaalbaar zijn? (Aan de kas van mijn bank of aan die van de koper)
• Wil ik een geconfirmeerd documentair krediet? (Wat is het landenrisico en het bankenrisico)
• Hoe moet het betaalbaar zijn ? (bij 1e presentatie van de documenten of met een uitgestelde betalingstermijn, bijvoorbeeld 60 dagen na de datum van het vervoersdocument)
• Welke documenten wil ik voorgeschreven krijgen? (Hierbij wel lettend op de documenten die de koper nodig heeft voor het correct inklaren van de goederen in het land van bestemming!)

Verder is het belangrijk dat ook de tijdslijnen goed worden afgesproken en hierbij moet u de volgende vragen beantwoorden:

• Wanneer wil ik het documentair krediet geadviseerd krijgen? (b.v. 3 maanden voor de uiterlijke leveringsdatum)
• Wat moet de uiterlijke leveringsdatum zijn?
• Hoeveel tijd heb ik nodig voor het aanbieden van de documenten nadat de goederen ter verzending zijn aangeboden aan een vervoerder? (standaard, volgens de internationale regelgeving - UCP600, is dit 21 dagen na de datum van het vervoersdocument)
• Tot welke datum moet het documentair krediet geldig zijn? (expiry date)

Om het bovenstaande goed te stroomlijnen, is het aan te raden gebruik te maken van een “Financial Paragraph”. Een document waarin u als exporteur duidelijk voorschrijft wat uw wensen zijn over de inrichting van het documentair krediet. Uw bank kan u zeker helpen bij het opstellen van een dergelijke “Financial Paragraph”. Deze “Financial Paragraph” moet ook standaard in de bagage zitten van de commerciële exportmedewerkers!

Het 2e risicomoment

Dit moment is aangebroken wanneer u het documentair krediet ontvangt. U zult dan de inhoud van het documentair krediet moeten checken (bij voorkeur door meerdere mensen binnen de organisatie) aan de hand van de volgende vragen:

• Wat er in het documentair krediet staat, heb ik dat ook zo met mijn koper afgesproken?
• Zitten er toch nog zaken in die een verhoogd risico met zich meebrengen?
• Kan ik alle documenten aanleveren in de vorm waarin ze worden gevraagd?
• Zijn de tijdslijnen die in het documentair krediet zijn opgenomen haalbaar?
• Begrijp ik de inhoud van het documentair krediet wel helemaal?

Als u twijfels heeft over de interpretatie van een tekst in een documentair krediet neemt u dan contact op met uw bank!

Indien er zaken in het documentair krediet staan waar u het niet mee eens bent en die u dus gewijzigd wilt zien, neem dan onmiddellijk contact op met uw koper en vraag hem die zaken via de kredietopenende bank te laten wijzigen. Alleen als u volledig achter de inhoud van het documentair krediet staan gaat u inkopen, produceren en leveren.

Het 3e risicomoment

Dit moment is aangebroken als u alle documenten hebt verzameld en ze gaat aanbieden aan de bank die de betaling verder voor u gaat regelen. De volgende zin zult u NOOIT terugvinden in de tekst van een documentair krediet: “Please be compassionate towards the beneficiary”. Het is dus van uitermate groot belang dat documenten met uiterste zorgvuldigheid worden uitgemaakt. Dit geldt voor documenten die u als exporteur zelf kunt uitmaken, maar ook voor documenten waarvoor u geheel of gedeeltelijk afhankelijk bent van een externe organisatie (vervoerder, Kamer van Koophandel, verzekeraar, etc.). Als ondanks die zorgvuldigheid de bank aan wie u de documenten ter beoordeling heeft aangeboden toch nog afwijkingen vindt, dan is er eigenlijk maar 1 motto en wel: Documenten corrigeren of laten corrigeren en binnen de tijdslijnen van het documentaire krediet de foutieve documenten omwisselen in correcte documenten!

Besef dat elke afwijking die in een document zit voor de koper een legitieme reden is om betaling onder het documentair krediet niet te laten plaatsvinden. Bij het beoordelen of een afwijking een afwijking is worden de regels van de Internationale Kamer van Koophandel gevolgd. (UCP600 en ISBP – International Standard Banking Practice).

Dit artikel is geschreven door H.F.A. Lamberts. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen.