skipToContentskipToFooter

Monitor Internationale Handel en Logistiek november 2022

14-12-2022 Exporterende handels- en productiebedrijven lijken meer moeite te hebben hun winstgevendheid op peil te houden. Inmiddels geldt dit voor 44 procent van de bedrijven, waar het een jaar geleden nog voor slechts 32 procent gold. De omzetten blijven zich vooralsnog echter redelijk goed ontwikkelen. Deze gemengde signalen blijken uit de Monitor Internationale Handel en Logistiek over november van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

“Er is sprake van een onveranderd beeld ten opzichte van eerdere maanden en een jaar geleden”, aldus Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex. “Bedrijven zijn blijkbaar nog wel in staat om deels prijsverhogingen door te voeren, maar ook niet meer dan dat, want we zien de orderintake terugvallen. Bij een kostenontwikkeling die voor driekwart van de bedrijven nog steeds fors is, zet dit druk op hun winstgevendheid.”

Toename vacatures zwakt af

Een afnemende orderintake geeft anderzijds wat verlichting op het kunnen verwerken van nieuwe orders. De orderverwerking stond afgelopen jaar onder druk, vooral door gebrek aan personeel. Inmiddels geeft 38 procent van de bedrijven aan dat zij de orders weer volledig aankunnen. Twee maanden geleden was dit nog 25 procent. Opmerkelijk daarbij is dat de toename van vacatures bij bedrijven in handel en logistiek aan het afzwakken is. Bij 38 procent van de respondenten is nog sprake van een toename van vacatures, waar dat in september nog bij 48 procent het geval was.

Afkoeling wereldeconomie

Personeelstekorten worden nog wel het meest genoemd als verstoring van het bedrijfsproces (53 procent), net als de hoge energieprijzen. Op ruime afstand volgt het gebrek aan grondstoffen (38 procent). “Deze verstoring valt wel terug in vergelijk met eerdere maanden. Dat is overigens niet per se goed nieuws”, aldus Koopman. “Het duidt op een afkoeling van de wereldeconomie.” In de categorie logistieke verstoringen worden de lange levertijden en issues met rederijen nog steeds het vaakst genoemd, respectievelijk door 59 en 55 procent van de bedrijven.

Dreigende dieseltekorten

Opmerkelijk is verder dat bedrijven hun voorraden verder aan het afbouwen zijn na de enorme opbouw eerder en dat daarmee het voorraadeffect langzaam uit de economie aan het lopen is. Aan de andere kant zien we, vooral bij retailbedrijven, dat onverkochte voorraden blijven liggen en er een toenemend gebrek is aan opslagruimte. Deze verstoring wordt inmiddels genoemd door 20 procent van de respondenten (7 procent in september). Dreigende dieseltekorten komen met stip binnen in het rijtje genoemde verstoringen (12 procent). Inmiddels denkt meer dan de helft van de respondenten dat de wereldeconomie in ieder geval nog tot ver in 2023 (28 procent) en zelfs tot na 2023 (37 procent) verstoord blijft.