skipToContentskipToFooter

30-10-09-2023 Tijdens de beurs ICT & Logistiek van 2022 werd het project Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) feestelijk gelanceerd. DIL heeft als doel om de digitalisering in de logistieke ketens te versnellen. Een jaar later is er een organisatie uit de grond gestampt die inmiddels tientallen mkb’ers op weg heeft geholpen. Dat is hard nodig, want naar schatting 69 procent van de mkb’ers in de logistieke keten heeft zijn data digitaal niet op orde.

DIL is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en de overheid om logistieke ketens toekomstbestendig te maken. Digitaal samenwerken en data delen spelen hierin een hoofdrol. Want nog te veel bedrijven laten kansen liggen om met behulp van digitalisering en automatisering efficiënter te werken. Bovendien dreigt daardoor Nederland zijn toppositie in de wereld als logistieke hub te verliezen, terwijl we voor tien procent van ons bruto nationaal inkomen hiervan afhankelijk zijn.

Digitalisering nodig

Deze waarschuwing klonk vorig jaar ook uit de mond van Ruth Clabbers. Zij is directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “We kunnen niet langer varen op onze gunstige geografische ligging en onze uitstekende fysieke achterlandinfrastructuur. Digitalisering is de komende jaren de onderscheidende factor. Met het programma DIL geven we gezamenlijk invulling aan de broodnodige digitalisering en zorgen we ervoor dat onze logistieke ketens hun positie in de wereldtop kunnen behouden. Samen zorgen we voor efficiëntere en duurzamere logistiek.”

Om die stappen te zetten gaat het in de basis om efficiënt samenwerken in de logistieke keten. Om veilig en beheersbaar data te delen, is er een nieuwe manier van werken nodig. Als bedrijf wil je namelijk zelf over de data gaan die je deelt en weten dat ze veilig en foutloos zijn. Met een centraal platform gaat dat niet, daar geef je de data weg. Om de gewenste nieuwe manier van werken te ondersteunen, is er een digitale infrastructuur in de maak waarbij je decentraal data kunt delen: de Basis Data Infrastructuur (BDI).

" Zonder die gegevens weten ondernemers de optimale route niet. Dan is het begrijpelijk dat je al snel kiest voor de makkelijke, maar ook meer vervuilende weg"

Johan Kerver, lid van het managementteam van evofenedex
johan_kerver.jpg

Reisdata

Volgens Johan Kerver, lid van het managementteam van evofenedex, helpen data ondernemers om strakker te plannen, sneller te schakelen en meer optimale keuzes te maken. Deze keuzes zijn vaak ook duurzamer, zoals bij vertragingen op de weg. “In een flink aantal gevallen is het dan een alternatief om de vracht bijvoorbeeld te laten vervoeren door een binnenvaartschip in de buurt. Maar dat kan alleen als je inzicht hebt in alle actuele reisdata van je vracht. Zonder die gegevens weten ondernemers de optimale route niet. Dan is het begrijpelijk dat je al snel kiest voor de makkelijke, maar ook meer vervuilende weg.”

Ondersteuning

Een belangrijk onderdeel van het DIL-programma is het bieden van ondersteuning aan Nederlandse mkb’ers die (verder) willen digitaliseren, zodat zij klaar zijn voor wat in de toekomst nodig is om mee te blijven doen: nationaal, maar ook internationaal. De plek waar de mkb’ers ondersteuning kunnen vinden, is www.logistiekdigitaal.nl. Het afgelopen jaar hebben de adviseurs van Logistiek Digitaal enkele honderden bedrijven gesproken en tientallen geholpen om actie te ondernemen. Als een gids wijzen zij de bedrijven op hun volgende digitaliseringsstap. Zo werden er scans gemaakt om te kijken hoe bedrijven ervoor staan wat digitalisering betreft. Ook maakte Logistiek Digitaal matches tussen bedrijven met een stageopdracht over logistieke digitalisering en studenten. In een enkel geval hielpen de adviseurs van Logistiek Digitaal ook bij een subsidieaanvraag.

Samenwerking via DIL

DIL is een gezamenlijk programma van de overheid en het bedrijfsleven. Het project realiseert een snelle ontwikkeling van een decentrale Basis Data Infrastructuur en helpt ondernemers om stappen te zetten naar datagedreven werken.

Onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, evofenedex, TLN en de Douane werken samen aan de uitvoering van DIL. Het programma wordt financieel ondersteund door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Connekt treedt op als programmabureau en coördineert de uitvoering.

ICT & Logistiek

Bezoek de stand en informatiesessies van Logistiek Digitaal op de beurs. Ook evofenedex is aanwezig met een stand en informatiesessies.