skipToContentskipToFooter

Schade door files naar recordhoogte van 1,4 miljard euro

19-11-2019 Het bedrijfsleven leed in 2018 1,4 miljard euro schade doordat vrachtauto’s door files stilstonden of omreden, zo heeft onderzoeksbureau Panteia berekend. Dat bedrag is het hoogste schadebedrag dat er tot nu toe is gemeten in het jaarlijkse onderzoek van evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN). In de file top-20 staat de A4 tussen de knooppunten Burgerveen en de N14 voor het derde achtereenvolgende jaar op één, met een totale schade van 26,1 miljoen euro. Op nummer twee staat de A15 tussen knooppunten Ridderkerk en Gorinchem met 17,9 miljoen euro en op nummer drie de A27 tussen de knooppunten Everdingen en Gorinchem. De organisaties vragen het kabinet daarom snel de grootste knelpunten op de wegen aan te pakken.

Negatief voor vestigingsklimaat

De schade treft niet alleen transportbedrijven en bedrijven die hun eigen goederen vervoeren over de weg, maar ook de opdrachtgevers van transportbedrijven. Machiel van der Kuijl, algemeen directeur evofenedex: “De toenemende fileschade zet de logistiek van Nederlandse handels- en productiebedrijven onder druk. Op lange termijn heeft dit een negatieve invloed op het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland. Investeringen in infrastructuur zijn daarom hard nodig.”

“Deze cijfers doen bij mij de alarmbellen rinkelen en ik neem aan ook bij het kabinet”, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. “Want terwijl wij nu de schade opnemen van vorig jaar, groeien de files gestaag door. En ligt een deel van de verbetering van ons wegennet stil door de stikstofcrisis. Maar met het oppakken van projecten die nu stilliggen zijn we er nog lang niet. Nieuwe plannen zijn hard nodig, op de meest hardnekkige knelpunten.”

A4 versneld aanpakken

Nu de A4 Burgerveen-N14 voor de derde achtereenvolgende keer de duurste file van Nederland is, pleiten beide organisaties voor een versnelde aanpak van deze bottleneck tussen de grootste economische centra Rotterdam en Amsterdam. Ook de verbinding van de Rotterdamse haven met het achterland, de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Verder moeten nieuwe knelpunten als de A12 Gouda – Oudenrijn en de A50 tussen Ewijk en Paalgraven worden opgenomen in het investeringsprogramma van het Rijk, het MIRT.

Niet alleen wegverbreding

Bij het oplossen van fileproblemen in Nederland denken de ondernemersorganisaties niet alleen aan wegverbreding. Soms is het slimmer inrichten van de weg de oplossing, bijvoorbeeld door verkeer zo min mogelijk te laten 'weven'. In andere gevallen zou een verbetering van het openbaar vervoer een oplossing zijn, zodat mensen de trein nemen in plaats van de auto. Denk ook aan de inzet van slimme apps die automobilisten adviseren wanneer ze de weg op kunnen of dat ze beter het OV kunnen nemen. Daar horen ook investeringen bij. Zeker ook in de capaciteit van ons spoor en onze vaarwegen.

Daarnaast zal de Nederlandse logistiek de komende jaren moeten doorgaan met het steeds verder verhogen van de efficiëntie, om onnodige kilometers zoveel mogelijk te beperken. En goed kijken waar deze gebruik kan maken van andere vervoerswijzen, zoals de trein en het schip.