skipToContentskipToFooter

20-11-2023 Op 22 november gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Maar hoe kijken de partijen aan tegen zaken als digitalisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en infrastructuur? We vroegen diverse partijen naar hun standpunten door ze een aantal stellingen toe te sturen. Vijf kandidaat-Kamerleden reageerden op ons verzoek. De afgelopen week hebben we iedere dag de reacties van de partijen gepubliceerd. Vandaag als hekkensluiter: Pieter Grinwis van de ChristenUnie.

1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen slaagt alleen als Europa gezamenlijk optrekt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat een zeer groot effect hebben als heel Europa dat samen doet. Er is maar één manier om dat te bereiken: als lidstaat Nederland op dit gebied met een zo goed mogelijke wet komt die als voorbeeld voor de rest van Europa kan dienen. We hebben echt invloed met ons wetstraject. Zoals Duitsland en Frankrijk, die al zo'n wet hebben, ook ervoor gezorgd hebben dat er in Europa nu over wetgeving op Europees niveau gesproken wordt.

"Het digitaliseren van Nederlandse bedrijven is geen overheidstaak."

Pieter Grinwis

ChristenUnie

CU-3.JPG

2. Er moet een versnelling komen bij het digitaliseren van het Nederlandse bedrijfsleven.

Oneens. Het digitaliseren van Nederlandse bedrijven is geen overheidstaak. Het is aan bedrijven zelf om te bepalen hoe ze werken. Overigens zijn bedrijven in Nederland al in sterke mate gedigitaliseerd, zeker in vergelijking met andere landen.

3. Het volgende kabinet moet meer geld uittrekken voor het verbeteren en versterken van de infrastructuur.

Eens. De ChristenUnie kiest daarbij voor bereikbaarheid van heel Nederland. Het mobiliteitsfonds wordt omgevormd tot bereikbaarheidsfonds. We zetten extra in op verduurzaming van ons vervoer. Daarom investeren we fors in het openbaar vervoer (vijfhonderd miljoen euro), de fietser (honderd miljoen euro) en verkeersveiligheid (honderd miljoen euro). Door het invoeren van een kilometerprijs die gedifferentieerd is naar milieukenmerken, tijd en plaats (op het platteland laag, op drukke momenten in de brede Randstad hoger) bestrijden we files en belonen we een overstap naar milieuvriendelijke alternatieven.

4. Om iedereen in Nederland bestaanszekerheid te bieden is een sterk bedrijfsleven hard nodig.

Eens. Miljoenen mensen werken in Nederland bij bedrijven. Geld dat niet wordt verdiend kan niet worden uitgegeven. De ChristenUnie staat in de traditie van het Rijnlands denken; we staan voor ondernemers die geworteld zijn in de samenleving en gericht zijn op de lange termijn in plaats van kortetermijnwinsten. Waar goed werkgeverschap, maar ook loyaliteit van de werknemer aan de werkgever belangrijk zijn. De overheid schept voorwaarden en grijpt in wanneer de markt faalt. Hier hoort ook bij dat ze een bestaansminimum voor haar inwoners garandeert en ervoor zorgt dat iedereen met een baan kan rondkomen.

5. Bedrijven moeten actief geholpen worden met vergroenen van bijvoorbeeld transport of productie.

Eens. Verduurzaming is op dit moment voor veel bedrijven nog niet rendabel, maar wel nodig. Daarom moeten ze een compensatie kunnen krijgen voor het verlies dat ze draaien. Daarnaast lopen veel bedrijven die wel willen en kunnen verduurzamen aan tegen trage vergunningsverlening of gebrek aan infrastructuur zoals waterstof- of elektriciteitsnetten. Toch kan de overheid niet alle kosten voor verduurzaming voor haar rekening nemen, en dan passen strengere normen of hogere belasting om verduurzaming af te dwingen.

Meer informatie en verkiezingsdebat terugkijken

Op 3 november jl. organiseerden we Het grote debat voor de Handel en Logistiek met diverse politieke partijen. Heb je het gemist? Kijk dan hier het debat terug. Bekijk onze verkiezingspagina voor meer informatie over de verkiezingen, tien-puntenprogramma voor de politieke partijen en onze nieuwsberichten.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen